Biomed wraz z Biotonem wielokrotnie zwiększy sprzedaż BioTrombiny 400 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2018, 12:34

Biomed wraz z Biotonem wielokrotnie zwiększy sprzedaż BioTrombiny 400

Obie giełdowe spółki coraz bardziej zacieśniają współpracę, Bioton jest już dystrybutorem biomedowskiej Distreptazy, teraz zajmie się sprzedażą i promocją BioTrombiny 400. Lubelska spółka poinformowała ponadto, że jej akcjonariusze zdecydują podczas najbliższego zgromadzenia o emisji akcji lub obligacji zamiennych. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na budowę CBR w ramach otrzymanej niedawno dotacji.

„Bioton z powodzeniem wywiązuje się z umowy na dystrybucję Distreptazy, dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu współpracy o Biotrombinę, czyli leku służącego do hamowania miejscowego, intensywnego krwawienia. W naszej ocenie umowa jest bardzo korzystna dla obydwu stron. Do tej pory sprzedawaliśmy rocznie ok. 2500 opakowań leku, jednak nasz partner deklaruje, iż jest w stanie sprzedać kilka razy więcej"

powiedział Marcin Piróg, prezes Biomedu Lublin.

Umowa między spółkami będzie obowiązywała do 2023 r. - do końca 2019 roku Biomed poprzez Bioton chce sprzedać 3 razy więcej opakowań BioTrombiny 400 niż dotychczas.

Biomed podczas najbliższego NWZA poprosi akcjonariuszy o zgodę na nową emisję akcji, z której ma być sfinansowana budowa centrum badowczo-rozwojowo i znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych. Lubelska spółka planuje sprzedaż maksymalnie 11 mln akcji, co będzie stanowiło nie więcej niż 15 proc. podwyższonego kapitału. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 25 mln zł, z czego 15 mln zł będzie pochodziło z dotacji otrzymanej o Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

„Pozostałą kwotę chcemy pozyskać w ramach emisji, naszym zdaniem to najkorzystniejsza forma finansowania. Do akcjonariuszy będzie należała decyzja czy będzie to emisja akcji czy obligacji zamiennych na akcję, a może obu wariantów na raz. Budowa nowego CBR istotnie przełoży się w nasze przychody i zyski. Dotacja dotyczy nie tylko badań i rozwoju, ale znacząco zwiększy nasze moce produkcyjne w zakresie produkcji szczepionek na gruźlicę oraz leków stosowanych w leczeniu raka pęcherza. To nasze najbardziej rentowne produkty"

dodał prezes Piróg.

Produkty Biomed-Lublin są obecnie w sprzedaży w 26 krajach na 4 kontynentach. W ofercie spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.

W związku z popytem przekraczającym podaż na wielu rynkach spółka w pierwszej kolejności wypełnia swoją misję zabezpieczenia rynku polskiego, a jedynie nadwyżki przeznacza sprzedaży na rynki zagraniczne (m.in. Francja, Ukraina, Kazachstan, Turcja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Słowenia, Australia). Pomimo to udział eksportu ciągle rośnie i na koniec pierwszego półrocza br. miał 39-proc. udział w strukturze przychodów.

Równolegle spółka prowadzi działania zmierzające do rozszerzenia rynków zbytu. Rozpoczęte zostały przygotowania do rejestracji szczepionki przeciwgruźliczej we Francji i na Węgrzech oraz Onko BCG w Niemczech, Turcji, Argentynie i na Węgrzech.

Źródło: spółka, #BML

Ostatnie wiadomości