Grupa Eurocash prezentuje wyniki finansowe za III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2018, 09:14

Grupa Eurocash prezentuje wyniki finansowe za III kw. 2018 r.

  • Przychody Grupy Eurocash za dziewięć miesięcy 2018 r. przekroczyły 17 mld zł i były o niemal 9% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r.
  • Znormalizowany skonsolidowany zysk netto za pierwsze trzy kwartały br. wyniósł 59 mln zł wobec 75 mln zł przed rokiem. Niższy poziom zysku netto związany był głównie ze wzrostem kosztów amortyzacji (przede wszystkim w segmencie detalicznym), a także wzrostem kosztów finansowych i wyższej efektywnej stopy podatkowej. W samym trzecim kwartale br. zysk netto wyniósł 38 mln zł i był o 2% wyższy niż w tym samym okresie 2017 r.
  • Działalność Grupy Eurocash charakteryzuje się silnymi dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej, które w okresie dziewięciu miesięcy 2018 r. wyniosły 301 mln zł, a w samym trzecim kwartale 115 mln zł. Pozwoliło to na obniżenie długu netto na koniec września o 77 mln zł w porównaniu z końcem czerwca br. oraz wskaźnika zadłużenia netto do poziomu 1,67x EBITDA (z poziomu 1,9x EBITDA kwartał wcześniej)

W segmencie hurtowym Grupa notuje dalszą poprawę wyników: sprzedaż tego segmentu w okresie pierwszych trzech kwartałów br. wzrosła o ponad 6% r/r do 13,4 mld zł, a EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 291 mln zł, co oznacza wzrost o 22% r/r.

Sprzedaż segmentu detalicznego w ciągu dziewięciu miesięcy 2018 r. przekroczyła 3 mld zł i była o 18% wyższa niż przed rokiem. EBITDA tego segmentu wyniosła 63 mln zł wobec 106 mln zł rok wcześniej. Wpływ na niższą rentowność detalu mają koszty związane z integracją przejętych sieci supermarketów EKO i Mila.

Rozwijany przez Grupę Eurocash projekt dostaw produktów świeżych, który jest kluczowy dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej niezależnych sklepów detalicznych, przyniósł w okresie od stycznia do września br. 452 mln zł przychodów i w trzecim kwartale osiągnął próg rentowności – znacznie szybciej od pierwotnych oczekiwań.

EBITDA znormalizowana (po wyłączeniu kosztów o charakterze jednorazowym) dla całej Grupy Eurocash po dziewięciu miesiącach 2018 r. wyniosła 265 mln zł, co oznacza wzrost o 2% r/r.

Dalszy wzrost i poprawa efektywności w hurcie

„Sklepy małoformatowe, które są głównymi klientami Grupy Eurocash, radzą sobie w tym roku lepiej niż średnio cała branża FMCG. Łączna sprzedaż tzw. małego formatu w ciągu dziewięciu miesięcy 2018 r. wzrosła o 6,3% rok do roku. W podobnym tempie urosła sprzedaż naszego segmentu hurtowego. Co nas bardzo cieszy, wzrost sprzedaży w hurcie idzie w parze z dalszą poprawą efektywności, co przełożyło się na 22-proc. wzrost EBITDA w tym segmencie"

wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

W trzecim kwartale br. sprzedaż like-for-like w hurtowniach Eurocash Cash & Carry wzrosła o 3,8% r/r, a narastająco za dziewięć miesięcy 2018 r. była wyższa o 2,8% niż rok wcześniej, co jest najlepszym wynikiem tego formatu od pięciu lat.

Na bardzo dobre wyniki sprzedażowe segmentu hurtowego w pierwszych trzech kwartałach tego roku złożył się także 11-proc. wzrost w formacie aktywnej dystrybucji (Eurocash Dystrybucja), w tym ponad 10-proc. wzrost sprzedaży do klientów zrzeszonych w sieciach franczyzowych i partnerskich, takich jak Lewiatan, Euro Sklep, Groszek oraz PSD (Gama).

Ważnym wydarzeniem w trzecim kwartale 2018 r. było ponadto uruchomienie eurocash.pl – największej platformy e-commerce dla handlu niezależnego w Polsce, w którą Grupa Eurocash zainwestowała około 15 mln zł.

„Ta innowacyjna i unikalna w skali całej branży platforma B2B to kolejne, przełomowe narzędzie, dzięki któremu niezależni detaliści mogą skutecznie konkurować z dyskontami i innymi sklepami wielkopowierzchniowymi. Od września mogą z niej korzystać klienci Eurocash Dystrybucja, a od przyszłego roku zaczniemy ją udostępniać klientom pozostałych jednostek biznesowych Grupy Eurocash"

zapowiedział Jacek Owczarek.

Detal pod wpływem integracji przejętych sieci

W segmencie detalicznym w ciągu dziewięciu miesięcy br. Grupa Eurocash zanotowała wzrost przychodów o ponad 18% rok do roku, do ponad 3 mld zł, głównie dzięki konsolidacji sieci Mila, której przejęcie zostało sfinalizowane w maju.

„Mila dołożyła narastająco do raportowanej przez nas sprzedaży 466 mln zł. Uwzględniając natomiast przychody sieci Mila od początku roku, sprzedaż pro forma segmentu detalicznego wyniosłaby ponad 3,6 mld zł, czyli o 41% więcej niż rok wcześniej"

wskazał członek zarządu Eurocash.

„Dzięki tej akwizycji, a także wcześniejszemu przejęciu EKO, budowana przez nas sieć supermarketów „proximity”, wliczając własne i franczyzowe sklepy Delikatesy Centrum, liczy już ponad 1.500 placówek. Bieżący i przyszły rok będą pod znakiem integracji przejętych podmiotów. Obok rebrandingu, któremu towarzyszy remodeling i renowacja placówek, integrujemy m.in. logistykę, administrację, działalność operacyjną, politykę cenową czy asortymentową. Koszty integracji w naturalny sposób obciążają bieżącą rentowność segmentu detalicznego, ale są niezbędne, by docelowo osiągnąć efektywność w całej sieci podobną do tej, jaką osiągają sklepy Delikatesy Centrum"

dodał Jacek Owczarek.

Projekt ‘Fresh’ już rentowny

Ujemny wpływ na bieżącą rentowność Grupy Eurocash ma ponadto segment Projekty, który obejmuje inwestycje w rozwój innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben (sklepy z alkoholem), abc na kołach (mobilne sklepy spożywcze) oraz Kontigo (sklepy kosmetyczne), a także rozwój dystrybucji wysokiej jakości produktów świeżych. Negatywny wpływ tego segmentu na wynik EBITDA w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku był przy tym o 7 mln zł (17%) niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Rozwijany przez nas projekt dostaw artykuł świeżych znacząco wzmacnia pozycję konkurencyjną niezależnych sklepów detalicznych. Projekt ten przyniósł w okresie od stycznia do września br. 452 mln zł przychodów i w trzecim kwartale osiągnął próg rentowności – znacznie szybciej od naszych pierwotnych oczekiwań"

podkreślił Jacek Owczarek.

Zyskowna sprzedaż PayUp

Ważnym wydarzeniem w trzecim kwartale br. było ponadto zawarcie przez Grupę Eurocash przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju. Sfinalizowanie transakcji będzie mieć istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. Cena sprzedaży 100% akcji PayUp Polska została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena może zostać skorygowana, w zależności od osiągnięcia przez PayUp uzgodnionych parametrów finansowych. W 2017 r. jednostkowe przychody PayUp Polska (bez uwzględniania MSSF 15) wyniosły ponad 440 mln zł, a EBITDA sięgnęła 5,8 mln zł.

„PayUp pozyskuje silnego strategicznego partnera – Polskie ePłatności, który zapewni dalszy rozwój tej spółki. Grupa Eurocash skoncentruje się natomiast na podstawowej działalności i rozwoju nowych projektów wspierających konkurencyjnosć niezależnego handlu w Polsce"

podsumował dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

O spółce

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.

Źródło: spółka, #EUR

Ostatnie wiadomości