NEUCA: większe przychody i zyski w 3Q 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 lis 2018, 10:58

NEUCA: większe przychody i zyski w 3Q 2018 r.

Spółka w ciągu trzech kwartałów 2018 r. wypracowała 73,9 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o 8% więcej niż przed rokiem. W samym  trzecim kwartale br. NEUCA zarobiła 22,2 mln zł netto, co oznacza wzrost o 3%. Jednocześnie Grupa osiągnęła wysoką marżę brutto na poziomie 10,3%, czyli o 0,2 p.p. więcej wobec trzeciego kwartału 2017 r.

  • NEUCA po trzech kwartałach 2018 r. odnotowała wzrost przychodów o 4% do 5,8 mld zł. Jednocześnie Grupa umocniła silną pozycję rynkową, osiągając blisko 29% udziałów w branży hurtu aptecznego.
  • Sprzedaż segmentu produktów własnych do aptek po dziewięciu miesiącach br. wzrosła o 17% do prawie 104 mln zł. Przychody z biznesów pacjenckich wzrosły w tym okresie o 34% do 87,3 mln zł.
  • Grupa intensywnie rozwija współpracę z farmaceutami w ramach programów aptecznych. Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. uczestniczyło w nich ponad 5700 aptek (43% aptek w kraju), w tym w programie Partner+ 825 aptek (6% krajowych aptek).

Rekordowe zadowolenie klientów

NEUCA w trzecim kwartale br. kontynuowała intensywne działania na rzecz podniesienia jakości serwisu i zwiększenia satysfakcji klientów. W efekcie, NEUCA drugi kwartał z rzędu uzyskała rekordową wartość wskaźnika lojalności klientów NPS (Net Promotor Score - w 3Q’18 wzrost o 1 pkt. q/q do 39 punktów), co przyczyniło się do umocnienia silnej pozycji Grupy wśród aptek niezależnych i wzrostu przychodów.

W trzecim kwartale br. udziały rynkowe Grupy w segmencie aptek niezależnych sięgnęły 31,5% za sprawą m.in. rozsszerzenia zasięgu programów aptecznych i rynkowych aktywności. Na koniec września uczestniczyło w nich ponad 5700 placówek, czyli blisko połowa (43%) aptek działających w kraju.

Nowe centrum dystrybucji

Z myślą o udoskonaleniu serwisu i pogłębieniu relacji z niezależnymi farmaceutami, NEUCA uruchomiła na początku października nowoczesne i zautomatyzowane centrum dystrybucyjne w Toruniu do obsługi aptek w północnej i północno-wschodniej Polsce. Ten jeden z najnowocześniejszych obiektów w branży farmaceutycznej może wydać w ciągu doby nawet 675 tys. opakowań leków.

Dzięki nowym technologiom zamówienia do aptek z toruńskiego magazynu mogą zostać zrealizowane w mniej niż 24 h, a najkrótsze do ok. 1,5 h, co jest dużym udogodnieniem dla aptekarzy i pacjentów.

Wzmocnienie marek własnych

NEUCA osiąga bardzo dobre wyniki sprzedażowe w segmencie produktów własnych, który jest fundamentem budowy wartości całej Grupy. Przychody ze sprzedaży produktów pod marką Apteo, Genoptim i Cera+ do aptek zwiększyły się przez pierwsze trzy kwartały br. o 17% do prawie 104 mln zł. Zysk netto w tym segmenice wzrósł w tym okresie o 9% do 23 mln zł.

Biznesy pacjenckie w górę

NEUCA kontynuowała rozwój segmentu biznesów pacjenckich, który przez trzy kwartały br. wygenerował 87,3 mln zł przychodów, czyli o 34% więcej niż przed rokiem. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. ten obszar działalności znacząco poprawił wynik na poziomie operacyjnym. W okresie styczeń – wrzesień 2018 r. biznesy pacjenckie osiągnęły 6,8 mln zł zysku operacyjnego wobec 0,4 mln zł straty operacyjnej w pierwszych trzech kwartałach 2017 r.

Nowa akwizycja, rozwój badań klinicznych

NEUCA wzmocniła obszar badań klinicznych, nabywając w październiku Małopolskie Centrum Medyczne (MCM), wyspecjalizowane w dziedzinie hematoonkologii. MCM jest największym pojedynczym ośrodkiem badań klinicznych w Polsce i zarazem dziesiątą tego typu placówką w strukturach Grupy NEUCA.

MCM obecnie prowadzi około 70 badań klinicznych w obszarze hematologii, a także reumatologii, chorób wewnętrznych, neurologii, pulmonologii i okulistyki. Centrum spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa zgodne z wymogami m.in. amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).

Nabycie Małopolskiego Centrum Medycznego stwarza nowe możliwość prowadzenia badań klinicznych w nowych obszarach i pozwala na wzmocnienie kompetencji w segmencie onkologii. NEUCA intensywnie rozwija ten obszar działalności, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych. W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. NEUCA zwiększyła przychody ze sprzedaży w segmencie badań klinicznych i telemedycyny o 55% r/r do prawie 26 mln zł.

- Trzeci kwartał był dla nas udany i ważny dla przyszłości NEUCA. Zrealizowaliśmy strategiczne inwestycje, które udoskonalą nasz serwis. Wzmocniliśmy nasze kompetencje w obszarze badań klinicznych, które pozytywnie wpłyną na przyszłe wyniki finansowe Grupy. Równolegle kontynuujemy poprawę rentowności i efektywności operacyjnej, co przełoży się na wzrost wyniku netto w całym 2018 roku. Cieszy fakt, że biznesy pacjenckie tworzą coraz więcej synergii z naszą podstawową działalnością. Dzięki temu możemy rozszerzyć naszą ofertę dla niezależnych farmaceutów i wzmocnić ich pozycję na konkurencyjnym rynku – mówi Piotr Sucharski, Prezes Grupy NEUCA.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

NEUCA 1

Podstawowe wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych)

NEUCA 2

NEUCA jest firmą działającą na rynku ochrony zdrowia, łączącą jego kluczowe obszary. Jej udziały w rynku hurtu aptecznego w trzecim kwartale 2018 r. wyniosły blisko 29%. Leki dystrybuowane przez spółkę pochodzą od ponad 700 czołowych producentów z całego świata. Grupa poprzez spółkę Synoptis Pharma, prowadzi działalność w zakresie zarządzania produktami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+. Obecnie w portfolio firmy znajduje się 450 produktów. W skład Grupy wchodzi również NEUCA MED, odpowiedzialna za rozwój usług i produktów dla pacjenta. W skład tego segmentu wchodzą przychodnie lekarskie Świat Zdrowia, firmy zajmujące się badaniami klinicznymi oraz spółka odpowiedzialna za rozwój usług telemedycznych.

Źródło: #NEU, Informacja prasowa

Ostatnie wiadomości