Konsorcjum Mostostalu Warszawa ma umowę na budowę odc.S19 za 272,5 mln zł brutto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lis 2018, 16:26

Konsorcjum Mostostalu Warszawa ma umowę na budowę odc.S19 za 272,5 mln zł brutto

Konsorcjum Mostostalu Warszawa, w skład którego wchodzą spółka (lider) i Acciona Construcción (partner) zawarło umowę z Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad oddział w Rzeszowie na realizację 11,5 km drogi ekspresowej S19 od węzła Nisko Południe do węzła Podgórze za 272,5 mln zł brutto, podała spółka.

"Zarząd Mostostal Warszawa informuje, iż 14 listopada 2018 r. konsorcjum w skład którego wchodzą Spółka (lider) i Acciona Construcción S.A. (partner) zawarło umowę z Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad oddział w Rzeszowie na realizację zadania pn.: 'Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła 'Nisko Południe' (bez węzła) do węzła 'Sokołów Małopolski Północ' (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie 'A' od węzła 'Nisko Południe' (bez węzła) do węzła 'Podgórze' (bez węzła) o długości około 11,5 km. Wartość umowy: 272,5 mln zł brutto"

czytamy w komunikacie.

Przewidziany termin realizacji to 34 miesiące – w tym do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe natomiast do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca. 

"Podpisana dzisiaj umowa jest kolejnym dowodem na to, że Via Carpatia jest priorytetową inwestycją dla polskiego rządu. To bardzo ważna trasa dla transportu międzynarodowego,  dlatego tak istotne jest, abyśmy jak najszybciej ją ukończyli. Każda kolejna podpisywana umowa przybliża nas do tego celu: do bezpiecznego i komfortowego podróżowania na kierunku północ-południe"

powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w odrębnym komunikacie resortu.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, dróg poprzecznych i dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg, podano także.

"Powstaną także urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia i przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni dogęszczającej. W ramach prac wykonane zostaną także obiekty inżynierskie: 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem, 9 przepustów o funkcji ekologicznej. Umowa przewiduje budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Kamień po stronie prawej"

czytamy dalej.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,1 mld zł w 2017 r.

(ISBnews), #MSW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości