Prezes Kruka: Możemy inwestować ponad 2 mld zł rocznie w kolejnych latach | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lis 2018, 15:01

Prezes Kruka: Możemy inwestować ponad 2 mld zł rocznie w kolejnych latach

Kruk może osiągać roczne nakłady inwestycyjne na wszystkich rynkach powyżej 2 mld zł rocznie w najbliższych latach. Spółka jest zainteresowana każdą transakcją przejęcia aktywów, która będzie generowała wartość dla akcjonariuszy i nie będzie nakładać nadmiernego ryzyka prawnego na biznes, wynika z wypowiedzi prezesa Kruka Piotra Krupy.  

"Konsolidacja rynku to naturalny proces w wielu branżach, także w naszej. Jesteśmy zainteresowani każdą transakcją przejęcia aktywów, która będzie generowała wartość dla naszych akcjonariuszy i nie będzie nakładać nadmiernego ryzyka prawnego na nasz biznes"

powiedział Krupa podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez serwis Stockwatch. 

Spółka wciąż pracuje na przeglądem opcji strategicznych.

"Nie chcę na ten moment przykładać prawdopodobieństw do żadnego ze scenariuszy. Chciałbym podkreślić, że nie ma scenariusza 'lepszego' i 'gorszego' - Kruk rozwija się i będzie się rozwijał niezależnie od struktury właścicielskiej. Dobrze czujemy się jako spółka giełdowa - mamy wsparcie od naszych obecnych inwestorów"

powiedział także. 

Podkreślił, że pracuje w Kruku już 20 lat i chciałby pracować dla niego kolejne, jeśli akcjonariusze powierzą mu taką rolę.

Prezes wskazał, że w pierwszych trzech kwartałach br. Kruk zainwestował rekordową kwotę 1,1 mld zł w nabycia portfeli wierzytelności. 

"W ciągu całego życia portfela planujemy odzyskać około dwukrotność tej kwoty. Historycznie udało nam się osiągnąć istotnie lepszy wynik, na poziomie powyżej trzykrotności naszych inwestycji. Do tej pory zainwestowaliśmy już ponad miliard złotych, a przed nami historycznie najbardziej aktywne dwa miesiące na rynku podaży. Mocno wierzymy, że uda się nam zamknąć ten rok z najwyższym wynikiem nakładów w historii"

powiedział. 

Prezes zapytany, czy w najbliższych latach możliwe jest osiągnięcie rocznych nakładów inwestycyjnych na wszystkich rynkach powyżej 2 mld zł rocznie powiedział: "Potwierdzam, że taki scenariusz jest możliwy". 

"W tym roku na pewno jesteśmy bardziej skuteczni w przetargach na portfele wierzytelności w Polsce. Konkurencja jest wysoka, ale racjonalna. Tylko w pierwszych trzech kwartałach zainwestowaliśmy 521 mln zł w Polsce - to już jest historyczny rekord. W tym środowisku jesteśmy dobrze pozycjonowani, bo zabezpieczyliśmy odpowiedni dostęp do finansowania biznesu - mamy solidne linie kredytowe w bankach, obecnie przeprowadzamy kolejną emisję obligacji publicznych"

powiedział Krupa.  

Kruk emituje obecnie obligacje detaliczne z 5-letnim terminem zapadalności, w przeszłości były to papiery 3-4-letnie.  

"Krótsze papiery emitowaliśmy kilka lat temu, przy pierwszych krokach na rynku obligacji. Obecnie konsekwentnie oferujemy obligacje o dłuższych, kilkuletnich tenorach, chcąc dopasować strukturę naszego finansowania do struktury oczekiwanych wpłat w przyszłości. Dlatego większość ostatnich emisji obligacji na rynku publicznym również była z tenorem pięcioletnim"

wyjaśnił prezes. 

"Jesteśmy obecni na rynku obligacji ponad 10 lat, wyemitowaliśmy obligacje o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Zawsze budowaliśmy pozycję silnego i rzetelnego emitenta. Liczymy, że inwestorzy właśnie na takich obecnie czekają"

podkreślił.

Według prezesa, Kruk ma dalszy potencjał do wzrostu - spółka może się rozwijać zarówno produktowo, jak i geograficznie. 

Rynek włoski w dalszym ciągu jest dla Kruka w fazie rozwoju.

"Zdobywamy doświadczenie - jesteśmy na dobrej drodze, by zbudować efektywne operacje zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Widzimy dalszy wzrost efektywności operacji we Włoszech i ciągle nad nią pracujemy. Oprócz rosnących wyników doradców telefonicznych, skupiamy się na rozbudowie sieci doradców terenowych, którzy dopełniają realizację strategii prougodowej. Jesteśmy na dobrej drodze"

powiedział Krupa. 

Spółka wierzy w powodzenie na rynku hiszpańskim i włoskim, ale motorami wzrostu w przyszłości powinny być też Polska oraz Rumunia, gdzie ma bardzo mocną pozycję, dodał prezes. 

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości