PMPG Polskie Media miało 0,13 mln zł zysku netto ogółem w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lis 2018, 09:02

PMPG Polskie Media miało 0,13 mln zł zysku netto ogółem w III kw. 2018 r.

PMPG Polskie Media odnotowało 0,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w III kw. 2018 r. wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowana strata przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 1 tys. zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto za III kwartał br. wyniósł 0,13 mln zł i był niższy o 1,6 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego, na co wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów sprzedaży"

czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 4 tys. zł wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,13 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 10,96 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w porównaniu z 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 34,02 mln zł w porównaniu z 36,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 4,33 mln zł wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej PMPG Polskie Media za trzy kwartały 2018 r. wyniosły 34 mln zł. Spadek przychodów względem analogicznego okresu poprzedniego roku wynikał przede wszystkim z mniejszych przychodów ze sprzedaży egzemplarzowej czasopism oraz powierzchni reklamowej. W samym trzecim kwartale 2018 r. przychody Grupy wyniosły 11,13 mln zł i były wyższe o 1,54% w stosunku do przychodów osiągniętych w trzecim kwartale 2017 r. Wzrost przychodów w zakończonym kwartale był odnotowany zarówno na transakcjach gotówkowych, jak i barterowych"

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 2,08 mln zł wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Pozytywny wynik finansowy jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii transformacji marek Grupy PMPG ("Wprost" i "Do Rzeczy") z papieru do internetu oraz wprowadzania do portfolio nowych produktów i usług, podkreślono w komunikacie.

"Ciężką pracą wszystkich członków zespołu Grupy PMPG udało się w zakończonym kwartale nie tylko utrzymać poziom przychodów z roku ubiegłego, ale i osiągnąć delikatny wzrost. To pokazuje, że realizowana strategia transformacji naszych mediów z papieru do internetu przynosi dobre efekty. Liczymy, że nie będzie to tylko krótkotrwały trend, ale trwały stan, który pozwoli dalej nam się rozwijać"

skomentował prezes Michał Maciej Lisiecki, cytowany w materiale.

W III kwartale 2018 roku serwisy internetowe grupy odnotowały kolejne wzrosty. Średniomiesięcznie łączna liczba użytkowników serwisów zwiększyła się o 11% w stosunku do kwartału II, a liczba odsłon wzrosła o 7%. Polepszyły się również pozostałe dane, m.in. wzrósł czas spędzany w serwisach.

"W zakończonym kwartale serwis DoRzeczy.pl stał się liderem zasięgowym serwisów informacyjno-publicystycznych o profilu konserwatywnym, a serwis Zdrowie.Wprost.pl odnotował ponad 5-krotny wzrost użytkowników oraz niemalże 10-krotny wzrost odsłon w stosunku do analogicznego okresu roku 2017. Dalszy rozwój segmentu internetowego jest priorytetem działań PMPG"

podsumowano w komunikacie.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews), #PGM

Ostatnie wiadomości