Skarbiec: Trend odpływu środków z funduszy jest kontynuowany w IV kw. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lis 2018, 13:41

Skarbiec: Trend odpływu środków z funduszy jest kontynuowany w IV kw.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spodziewa się, że ostatni kwartał tego roku przyniesie kontynuację trendu odpływu środków klientów z funduszy, poinformowała prezes Ewa Radkowska-Świętoń. Skarbiec bardzo poważnie traktuje możliwość oferowania pracowniczych planów kapitałowych (PPK), pod warunkiem możliwości uzyskiwania w tym segmencie rentowności.

"Cały rynek wygląda słabo, my ta tym tle wyglądamy trochę lepiej. Rynek jest ciężki dla TFI z różnych powodów. Nie pomaga to również nam. Dodatkowo od października jest silna korekta na rynku amerykańskim i ona jest kontynuowana w listopadzie. Widać u klientów silną potrzebę bezpieczeństwa - decydują się na inwestycje w mało zmienne instrumenty. Nie oczekujemy, żeby do końca roku to się drastycznie zmieniło. Dążenie do bezpieczeństwa będzie trwało"

powiedziała Radkowska-Świętoń podczas spotkania prasowego. 

Wartość napływów netto do funduszy detalicznych na rynku wyniosła ok. 4,9 mld zł w I-III kw. br., zaś w samym III kw. ujemne napływy netto do funduszy wyniosły 2,1 mld zł. 

"Napływy netto do naszych funduszy detalicznych w III kw. to 70 mln zł, z naciskiem na fundusze bezpieczne. Wrzesień, październik są z odpływami i ta tendencja jest kontynuowana w listopadzie. Nie widać przełomu, nie sądzimy, by do końca roku miało się to zmienić"

dodała.

W I-III kw. wartość napływów netto do funduszy detalicznych Skarbca wyniosła 502 mln zł - środki klientów trafiły do funduszy o bezpiecznym profilu ryzyka (Skarbiec Oszczędnościowy +502 mln zł), pozytywnie też kontrybuowała sprzedaż produktów wysokomarżowych. 

W październiku spółka zanotowała ujemny napływ aktywów netto wysokości 88 mln zł. 

Radkowska -Świętoń poinformowała, że pełne efekty dyrektywy MIFiD II, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 21 października br. będą widoczne najwcześniej w I kw. 2019 roku. 

"Zobaczymy w I kw. przyszłego roku, jakie będzie podejście KNF do zachęt, jak dystrybutorzy będą realizować sprzedaż w nowym układzie prawnym. Jakie zachęty są uprawnione, które czynności podnoszą jakość, a które nie. Czekamy na to stanowisko. Wtedy będzie można powiedzieć, jaki realny wpływ to będzie miało na biznes"

podkreśliła.  

Przychody ze sprzedaży Grupy Skarbiec wyniosły 76,3 mln zł w I-III kw., co oznacza spadek o 11% w skali roku. Zysk netto był niższy o 46% r/r i wyniósł 13,3 mln zł. 

Wynagrodzenie zmienne z tytułu zarządzania zmniejszyło się o 62% r/r i wyniosło 9,16 mln zł w I-III kw. W samym III kwartale opłata zmienna za zarządzanie spadła o 83% r/r i 84% w ujęciu kwartalnym do 0,49 mln zł. 

"Finansowo w III kw. mamy spadek wyników, to efekt tego, że opłata zmienna była na dużo niższym poziomie, niż w ub. roku"

wyjaśniła prezes. 

Skarbiec obserwuje duże zainteresowanie pracowniczymi planami emerytalnymi (PPE), jest także zainteresowany oferowaniem pracowniczych planów kapitałowych i czeka na decyzję regulatorów w tym zakresie.  

"Bardzo poważnie na to patrzymy, nie mamy jeszcze decyzji o zaoferowaniu tego produktu. Bardzo poważnie rozważamy wejście do programu, bo on spełnia warunki stałego dopływu środków. Żeby to zrobić, musimy być gotowi od strony wewnętrznej. Jeśli nie będziemy przekonani, że ten projekt będzie rentowny, biznesowo opłacalny, to nie zdecydujemy się"

podkreśliła. 

Pod koniec września Skarbiec TFI i Trigon TFI , realizując porozumienie o strategicznej współpracy, podpisały umowę o zlecenie zarządzania portfelem funduszu i ryzykiem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ (Trigon GLW FIZ). Umowa miała wejśc w życie 1 listopada 2018 r. 

"Pierwotnie mieliśmy przejąć zarządzanie od 1 listopada, przesunęliśmy ten termin na 1 grudnia. To kwestie techniczne. Należy pamiętać, ze w Trigonie zmienił się zarząd, więc daliśmy mu chwilę na zastanowienie się. Jeżeli ta umowa nie miałaby wejść w życie 1 grudnia, to poinformujemy o tym. Na razie umowa mówi o przejęciu zarządzania portfela jednego funduszu Trigon TFI. Do 1 grudnia dowiemy się, co z całym procesem. Co do całości listu intencyjnego, to do końca roku będziemy w stanie powiedzieć jak jego realizacja będzie przebiegała"

powiedziała prezes. 

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.

(ISBnews), #SKH

Ostatnie wiadomości