Idea Bank miał 32,64 mln zł straty netto, 23,73 mld zł aktywów w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 lis 2018, 09:10

Idea Bank miał 32,64 mln zł straty netto, 23,73 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

Idea Bank odnotował 32,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 97,43 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"W III kw. 2018 r. Idea Bank odnotował stratę na poziomie skonsolidowanym wynoszącą 32,6 mln zł. Jest to związane m.in. ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. To znalazło odzwierciedlenie w mniejszej bieżącej kwocie przychodów prowizyjnych, ale przyszłej ich większej powtarzalności i niższej amplitudzie wahań. Ta bardzo istotna i pozytywna zmiana modelu biznesowego łączy się przejściowo z kosztami netto, bowiem spadek przychodów prowizyjnych nie jest w początkowej fazie skompensowany obniżeniem kosztów prowizyjnych. W bieżącej sprzedaży kredytowej dominują produkty własne, o stosunkowo wysokich marżach i akceptowalnym koszcie ryzyka. Nowe działania sprzedażowe wsparte są wprowadzonym niedawno nowym modelem behawioralnym, który umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jednocześnie bank przywiązuje dużą uwagę do kontroli kosztów, które w ujęciu r/r i III kw./II kw. zanotowały niewielki, 2-proc. wzrost"

czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 161,58 mln zł wobec 165,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 tys. zł wobec 88,63 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 23,73 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 23,83 mld zł na koniec 2017 r. 

"W ramach podjętych działań związanych ze wzmocnieniem wskaźników kapitałowych, Bank rozpoczął proces optymalizacji sumy bilansowej, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej banku, co - poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem zarządu banku"

czytamy dalej.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 412 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 194,83 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 162,7 mln zł wobec 137,36 mln zł zysku rok wcześniej.

"Idea Bank kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego połączenia z Getin Noble Bank"

napisano też w komunikacie.

Pełniący obowiązki prezesa Idea Banku Jerzy Pruski odniósł się do bieżącej sytuacji medialnej.

"Publiczna debata, z którą mamy do czynienia od 13 listopada, nie jest w żaden sposób związana z obecnymi działaniami Idea Banku. Mimo to, w sposób oczywisty medialny szum - zrozumiały w kontekście wydarzeń, jakie go zainicjowały - uderzył rykoszetem w nasz bank, jego wizerunek i markę. Pragnę zapewnić naszych klientów oraz akcjonariuszy, że podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, mające na celu ochronić Idea Bank przed skutkami zamieszania na polskim rynku finansowym, a wszystkie transakcje klientowskie były i są realizowane bez żadnych zakłóceń"

podkreślił Pruski, cytowany w komunikacie.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

(ISBnews), #IDA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości