Scope Fluidics z sukcesem zakończył testy systemu BacterOMIC w Narodowym Instytucie Leków | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lis 2018, 10:54

Scope Fluidics z sukcesem zakończył testy systemu BacterOMIC w Narodowym Instytucie Leków

Bacteromic, firma zależna notowanej na NewConnect biotechnologicznej spółki Scope Fluidics, pozytywnie zakończyła pierwsze testy funkcjonalności prototypu systemu BacterOMIC, które przeprowadził Narodowy Instytut Leków (NIL). Testy pozwoliły na kompleksową ocenę całego systemu i wykazały jego zdolność do poprawnego oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.

Według raportu NIL system BacterOMIC przeprowadził wszystkie zaplanowane badania zgodnie z procedurą, wszelkie procedury mechaniczne, przepływowe i automatyka zadziałały zgodnie z oczekiwaniami. System poprawnie sklasyfikował bakterie oraz oznaczył poziomy antybiotykowrażliwości dla większości badanych bakterii oraz antybiotyków na panelu. Mimo kompleksowości badania, czas przygotowania zawiesiny bakteryjnej do badań lekowrażliwości w systemie, jak i czas analizy, są podobne jak w innych systemach dostępnych na rynku. Dodatkowe zalety systemu BacterOMIC to podwójna detekcja wzrostu mikroorganizmów, a także niedużych rozmiarów kartridż z dużym panelem antybiotyków o szerokim zakresie stężeń.

Pozytywnie zakończyliśmy pierwszy etap testów prototypu BacterOMIC we współpracy z Narodowym Instytutem Leków. Jesteśmy zadowoleni z otrzymanych wyników. Głównym celem tych badań było uzyskanie opinii niezależnego i renomowanego partnera, jakim jest NIL. System poddawany jest jeszcze modyfikacjom, wiele z nich jest zgodnych ze wskazówkami NIL. Prace przebiegają jak dotąd zgodnie z harmonogramem, a najważniejszym obecnie wyzwaniem jest poszerzanie panelu badanych antybiotyków – nad czym aktywnie pracujemy

komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Scope Fluidics S.A.

Testy prototypu systemu BacterOMIC były prowadzone od sierpnia br. w zewnętrznym laboratorium NIL z wykorzystaniem szczepów klinicznych. Głównym celem pierwszych badań było wskazanie elementów systemu wymagających dalszej optymalizacji w ramach etapu ewaluacji prototypu. Kolejne testy sytemu na materiałach klinicznych są planowane w najbliższych miesiącach.

System BacterOMIC to drugi po PCR|ONE projekt opracowywany przez Grupę Scope Fluidics. BacterOMIC zorientowany jest na jedno z największych, szybko rosnących zagrożeń dla zdrowia na świecie – lekooporność bakterii. Pozwoli badać jednocześnie skuteczność pełnej gamy antybiotyków zalecanych w rekomendacjach CLSI i EUCAST. Zaletą systemu są pewne wyniki – rezultatem badania jest zawsze pełen antybiogram. Spółka zależna Scope Fluidics zabezpieczyła technologię wykorzystywaną w systemie BacterOMIC składając wnioski do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i planuje rozszerzać ochronę na kolejne regiony.

Antybiotykooporne bakterie stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań dla ochrony zdrowia na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia lekooporne bakterie w ciągu najbliższych 35 lat mogą doprowadzić na świecie do śmierci nawet 300 mln ludzi. W obliczu lawinowo rosnącej liczby zakażeń antybiotykoopornymi bakteriami najważniejszym sposobem ochrony zdrowia i życia pacjentów jest stworzenie systemów diagnostycznych oferujących kompleksowe oznaczenie wrażliwości bakterii patogennych na wszystkie dostępne antybiotyki. Tylko pełna informacja pozwoli na stosowanie terapii celowanych, które są jedyną bronią przeciw opornym bakteriom. W niektórych zastosowaniach wymagane jest możliwie najszybsze uzyskanie profilu podatności na antybiotyki. Opracowana przez Scope Fluidics metoda ma potencjał, by znacząco skrócić czas oznaczenia, dzięki wczesnemu wykryciu wzrostu mikroorganizmów.

O Scope Fluidics:

Scope Fluidics rozwija start-upy technologiczne opracowujące innowacyjne rozwiązania w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma Scope Fluidics powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania
z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR|ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, SCP

Ostatnie wiadomości