Grupa Polnord prezentuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 lis 2018, 08:57

Grupa Polnord prezentuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2018 r.

W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. Polnord zaraportował 185,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, odnotowując wzrost o 25,2% r/r. Taki poziom przychodów osiągnięty został głównie za sprawą zwiększenia liczby przekazań lokali z 394 mieszkań rozpoznanych w pierwszych 9 miesiącach 2017 r. do 629 w tym samym okresie 2018 r. Grupa Polnord w trakcie trzech kwartałów 2018 r. wygenerowała 56,9 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. W lipcu br. Spółka wykupiła obligacje (mBank) w kwocie 20 mln zł a w sierpniu spłaciła 11 mln zł kredytu do BOŚ Banku, co spowodowało zmniejszenie jej skonsolidowanego zadłużenia brutto - wynoszącego na koniec września br. 335,3 mln zł - o 31 mln zł w stosunku do stanu na koniec czerwca br. Dług netto wyniósł na koniec września 2018 r. 253,5 mln zł wobec 269,1 mln zł kwartał wcześniej.

Po trzech kwartałach 2018 r. Grupa Polnord wypracowała 24,1 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, który w analogicznym okresie ub. r. wyniósł 32,3 mln zł. Strata operacyjna (EBIT) wyniosła w tym okresie 11,5 mln zł (1,4 mln zł zysku rok wcześniej), a strata netto 37,7 mln zł (1,8 mln zł straty przed rokiem). Wyłączając z wyniku netto zdarzenia o charakterze jednorazowym (efekt KB Dom, wzrost kosztów, dodatkowe korekty), ukształtował się on na poziomie -18,9 mln zł.

Wyniki finansowe trzech kwartałów 2018 r. są efektem aktowania w tym okresie projektów o niesatysfakcjonujących marżach, wysokich kosztów stałych oraz wpływu one-offów. Aktualnie trwa w Spółce rekalkulacja budżetów wszystkich projektów. Polnord koncentruje się na finalizacji obecnie sprzedawanych inwestycji, natomiast o uruchamianiu kolejnych projektów będzie decydowała ich rentowność. Od 1 grudnia Zarząd będzie już działał w pełnym, docelowym składzie. Jego priorytetowym zadaniem będzie przygotowanie planu projektów na kolejne lata, które zapewnią Spółce długofalowy rozwój i wzrost jej wartości dla akcjonariuszy

mówi Marcin Mosz, Członek Zarządu Polnord SA.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2018 r. Grupa Polnord:

  • sprzedała 753 lokale wobec 1.034 lokali w okresie trzech kwartałów 2017 r. (spadek o 27,2%),
  • rozpoznała w przychodach ze sprzedaży (Polnord SA 100%) 629 lokali wobec 394 lokali (wzrost o 59,6%), a wyniku finansowym (dane ważone udziałami Polnord SA w spółkach JV) 658 lokali1 wobec 557 lokali w okresie trzech kwartałów 2017 r. (wzrost o 18,1%).

Oferta Grupy na koniec września br. uplasowała się na poziomie 888 lokali. Grupa uruchomiła dotychczas w 2018 r. sprzedaż dwóch projektów: Wilanii w warszawskim Wilanowie (120 lokali) oraz Osiedla Tęczowy Las, budynki 9-12 w Olsztynie (119 lokali).

W listopadzie trzy spółki zależne Polnordu zawarły z API Sp. z o.o. umowy na generalne wykonawstwo trzech nowych inwestycji w Warszawie, tj. Wilanii, Wiktorii i Wioletty. Wartość umowy dot. inwestycji Wilania wynosi ok. 32,3 mln zł netto, Wiktoria to ok. 25,2 mln zł a Wioletta - ok. 25,4 mln zł netto.

Ponadto - również w listopadzie - pomiędzy Polnordem i jego dwoma spółkami zależnymi oraz Polskim Holdingiem Nieruchomości został podpisany list intencyjny w sprawie nabycia dwóch budynków (Betheone oraz Befree) kompleksu Wilanów Office Park, położonych w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15 i 17, o łącznej powierzchni najmu (GLA) 17.580 m. kw.

Realizacja transakcji sprzedaży biurowców pozwoliłaby Spółce istotnie zmniejszyć poziom zadłużenia, a także uwolniłaby środki do finansowania dalszych inwestycji

komentuje Marcin Mosz, Członek Zarządu Polnord SA.

1 Dane za III kwartał 2018 r. nie uwzględniają Semeko Aqusfera Sp. z o.o.

O spółce:

Polnord SA jest wiodącą na polskim rynku firmą z ponad 40-letnim doświadczeniem w działalności deweloperskiej, inwestycyjnej i budowlanej, od 1999 r. notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest członkiem-założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, którego celem jest promowanie kodeksu dobrych praktyk w relacji klient – deweloper. Polnord SA, właściciel jednego z największych – wśród polskich deweloperów – banków ziemi, realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. W ofercie Spółki znajdują się gotowe mieszkania, apartamenty i lokale usługowo-biurowe dla wszystkich, którzy cenią staranny dobór lokalizacji, najwyższą jakość wykonania oraz pewność i bezpieczeństwo inwestycji.

Źródło: Spółka, #PND

Ostatnie wiadomości