Ten Square Games rozpoczyna proces pozyskania licencji na dystrybucję gry Fishing Clash w Chinach | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 gru 2018, 10:06

Ten Square Games rozpoczyna proces pozyskania licencji na dystrybucję gry Fishing Clash w Chinach

Spółka Ten Square Games, jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych, 13 grudnia 2018 roku zawarła umowę z NetEase (Shanghai) Online Games na podstawie której NetEase zobowiązuje się do uzyskania licencji na dystrybucję gry Fishing Clash na rynku chińskim. Umowa obejmuje także udzielenie NetEase prawa do dystrybucji, marketingu oraz promocji gry Fishing Clash na terenie Chin z wyłączeniem Hong Kongu, Makao i Tajwanu.

„Umowa z NetEase jest pierwszym, ważnym krokiem na drodze wejścia Ten Square Games do Chin, które są obecnie największym rynkiem gier na świecie i w którym największy udział ma segment gier mobilnych. Na rynku chińskim warunkiem oferowania gier zagranicznych producentów jest otrzymanie rządowej licencji na dystrybucję. Proces przyznania licencji jest zależny od wielu zewnętrznych czynników i nie mamy gwarancji, że NetEase uzyska licencję, która jest niezbędna do dystrybucji gry Fishing Clash w Chinach. Równocześnie rozpoczęliśmy przygotowania do dopasowania gry Fishing Clash do potrzeb i gustu chińskiego gracza, tak aby być gotowym do dystrybucji, gdy licencja zostanie przyznana”  – mówi Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games S.A.

W zawartej umowie określone zostały wzajemne zobowiązania stron wynikające z udzielonej licencji oraz podstawowe warunki i zasady prowadzenia przez NetEase dystrybucji oraz kampanii marketingowej gry Fishing Clash na rynku chińskim.

Ten Square Games otrzyma wynagrodzenie od NetEase z tytułu udzielonej licencji, które wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów uzyskanych z tytułu mikropłatności w grze pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne, koszty transakcji oraz rezerwy na nieściągalne należności. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie co miesiąc na podstawie raportu sprzedażowego sporządzanego przez NetEase.

Źródło: spółka

Ostatnie wiadomości