Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 gru 2018, 12:15

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przeniosło zarządzanie sześcioma funduszami zamkniętymi do Rockbridge TFI, dzięki zmianie statutów tych funduszy, podała spółka.

"Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany statutów funduszy:

1) Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 602 (poprzednia nazwa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1),

2) Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 835 (poprzednia nazwa Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2),

3) Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1131 (poprzednia nazwa Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych),

4) Alter 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 651 (poprzednia nazwa Altus 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),

5) Alter Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 486, z wydzielonym subfunduszem Altus Subfundusz Private Equity (poprzednia nazwa ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),

6) Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1341 (poprzednia nazwa Altus Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),

- zwane dalej łącznie 'funduszami', zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym funduszami jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Tym samym spełnione zostały przesłanki określone w umowach o przejęcie zarządzania funduszami zawartymi pomiędzy Altus TFI a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania funduszami" - czytamy w komunikacie. 

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews), #ALI 

Ostatnie wiadomości