Gino Rossi ocenia wezwanie CCC za zgodne z interesem spółki, cenę jako godziwą | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 gru 2018, 09:58

Gino Rossi ocenia wezwanie CCC za zgodne z interesem spółki, cenę jako godziwą

Zarząd Gino Rossi ocenia, że wezwanie CCC do sprzedaży 50,33 mln akcji będzie miało pozytywny wpływ na interes spółki, a cena zaproponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej, podało Gino Rossi.

"Zarząd spółki ocenia, że ogłoszone wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na interes spółki, długofalowe polepszenie osiąganych przez spółkę wyników, a także wzmocnienie pozycji rynkowej spółki. Wynika to z faktu, iż wzywający [...] planuje udzielić spółce wsparcia finansowego, które pozytywnie wpłynie na prowadzoną działalność gospodarczą spółki. Ponadto wzywający może umożliwić spółce sprzedaż jej wyrobów na rynkach zagranicznych, na których spółka do tej pory nie była obecna. W ocenie zarządu przeprowadzenie transakcji [...] jest rozwiązaniem uzasadnionym z punktu widzenia ekonomicznego interesu spółki oraz może pozwolić korzystać obu podmiotom z połączonego kapitału ludzkiego oraz zdolności produkcyjnych w ramach przeprowadzonego procesu integracji" - czytamy w stanowisku.

7 grudnia CCC wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji zwykłych na okaziciela Gino Rossi uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 0,55 zł za każdą akcję.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. 

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. 

(ISBnews), #GRI, #CCC

Ostatnie wiadomości