Herkules skupił 4,65 mln walorów za blisko 20 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sty 2019, 16:35

Herkules skupił 4,65 mln walorów za blisko 20 mln zł

Herkules S.A., notowany na GPW lider wynajmu żurawi, nabył w ramach skupu akcji własnych 4,65 mln walorów w cenie 4,20 zł, stanowiących 11,4% kapitału zakładowego. Wypracowane wysokie przepływy operacyjne z ostatnich kwartałów pozwoliły przeprowadzić transzę skupu w wys. wielokrotnie wyższej wobec poprzednich rund. Spółka obecnie posiada już 16,3 proc. akcji przeznaczonych do umorzenia, a w listopadzie ubiegłego roku otrzymała postanowienie sądu rejestrowego o umorzeniu wcześniej nabytych około 2,6 mln walorów.

Przyjmowanie ofert sprzedaży w ramach skupu uchwalonego przez NWZA 20 listopada 2018 r. trwało od 17 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.. Obsługujący transakcję Dom Maklerski Noble Securities dokonał 85,44% redukcji liczby zaoferowanych do nabycia akcji. Zawarcie umów sprzedaży na 4,65 mln walorów oraz rozliczenie transakcji nastąpi 10 stycznia.

– Konsekwentnie skupujemy akcje własne, których kurs giełdowy w ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej nie odzwierciedla właściwie ich wartości wynikającej z potencjału Grupy Kapitałowej, jej perspektyw
i fundamentów. Wraz z umorzonymi walorami nabyliśmy już ponad 20% akcji, a obecnie Herkules S.A. dysponuje przeszło 16% walorów. Systematycznie umarzanie nabytych akcji powinno doprowadzić do wzrostu wartości Grupy przypadającej na jedną akcję, co będzie korzystne dla wszystkich naszych akcjonariuszy. Jednocześnie umożliwiamy wyjście z inwestycji inwestorom, których nie satysfakcjonuje obecna cena rynkowa będąca pochodną niełatwej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce – mówi Grzegorz Żółcik, Prezes Zarządu Herkules S.A.

Herkules S.A. postrzega rok 2019, jako okres stabilnej, zbliżonej do minionego roku koniunktury, zwłaszcza w obszarze budownictwa kubaturowego (mieszkaniowego, komercyjnego itd.). Grupa stawia wciąż na rozwój podstawowego obszaru wynajmu żurawi wieżowych, których wykorzystanie jest od kilku kwartałów utrzymywane na bardzo wysokim poziomie. Firma na bieżąco analizuje i optymalizuje posiadane zasoby, m.in. ograniczając skalę biznesu żurawi hydraulicznych, czy wygaszając w 2018 r. segment transportu ponadgabarytowego.

– Wierzymy, że w kolejnych kwartałach koniunktura na rynku budowlanym będzie sprzyjać naszej działalności. Obecnie z poprzedniego Programu Skupu Akcji ogłoszonego w czerwcu 2018 r. do końca roku 2019 pozostało do nabycia jeszcze 1,5 mln akcji, jednocześnie nadal chcemy pozostać spółką dywidendową. Liczymy, że koniunktura 2019 r. pozwoli nam zrealizować te cele. Wiele jednak zależy od bieżących potrzeb inwestycyjnych, otoczenia rynkowego i ewentualnych akwizycji– podsumowuje Grzegorz Żółcik.

Poza ostatnio skupionymi akcjami, Spółka posiada 2 mln szt. wcześniej nabytych walorów w ramach przyjętego przez WZA w połowie minionego roku Programu obejmującego kupno 3,5 mln szt. akcji
w terminie do końca 2019 r. W listopadzie 2018 r. Herkules otrzymał postanowienie sądu rejestrowego o umorzeniu około 2,6 mln szt. akcji, stanowiących 6,08% ówczesnego kapitału zakładowego. Operacja wycofania umorzonych akcji z depozytu KDPW została wykonana 28 grudnia 2018 r. Po wyżej wspomnianej zmianie kapitał zakładowy wynosi 81.538.210 zł i dzieli się na 40.769.105 akcji.

– Ostatni skup objął rekordowo wysoki wolumen akcji, co wynikało z bardzo dobrej sytuacji płynnościowej Herkulesa w 2018 roku. Wypracowane operacyjnie środki były częściowo przeznaczone na działania akwizycyjne, a wobec braku korzystnych rozstrzygnięć w tym zakresie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o kolejnym skupie akcji – dodaje Grzegorz Żółcik.

Grupa Herkules w ciągu trzech kwartałów 2018 roku osiągnęła zysk EBITDA rzędu 27,1 mln zł (+7,6% r/r) i zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wys. 7,2 mln zł (+15,2% r/r), przy przychodach rzędu 91,5 mln zł (wobec 95,7 mln zł r/r). Grupa odnotowała też wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 36,4 mln zł (wobec 24,5 mln zł).

Źródło: #HRS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości