Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG2 o wartości nom. do 25 mln zł  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sty 2019, 16:27

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG2 o wartości nom. do 25 mln zł 

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji do 250 000 5-letnich obligacji serii AG2  w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, zaś łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 25 mln zł, podała spółka. 

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,50 pkt proc. 

Kruk podał, że obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 25 mln zł. 

"Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 250 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. 

Spółka wykupi obligacje serii AG2 w dniu 6 lutego 2024 r., przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, podano także. 

Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 kwietnia 2018 roku. 

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości