Cloud Technologies kupuje platformę automatycznego zakupu mediów za 15,5 mln zl | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sty 2019, 18:10

Cloud Technologies kupuje platformę automatycznego zakupu mediów za 15,5 mln zl

OnAudience Ltd, spółka zależna od Cloud Technologies podpisała ze spółką III T umowę zakupu licencji na platformę DSP (ang. Demand Side Platform), umożliwiającą automatyczny zakup powierzchni reklamowej w modelu aukcyjnym, podała spółka. W wyniku transakcji Grupa zwiększy wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji, uniezależni się od zewnętrznego dostawcy i - zgodnie ze swoimi szacunkami - poprawi przepływy operacyjne o około 5 mln zł rocznie. Wartość transakcji to 15,5 mln zł.

„Cloud Technologies dotychczas korzystała z przedmiotowej platformy w modelu SaaS ponosząc miesięczną opłatę w wysokości 800 tys. zł (kwota ta obejmowała łączny koszt licencji, usługi utrzymania i infrastruktury). Dzięki przeprowadzonej transakcji wydatki spadną do około 370 tys. zł miesięcznie i będą się wiązały z bieżącym utrzymaniem platformy (250 tys. zł miesięcznie) oraz kosztem infrastruktury (120 tys. zł miesięcznie)" - czytamy w komunikacie.

„Platforma DSP jest dla nas jednym ze strategicznych narzędzi, ponieważ technologia ta umożliwia nam świadczenie usług związanych z reklamą online, jak również pełni ważną rolę w pozyskiwaniu niektórych rodzajów danych. Zwiększenie kontroli nad rozwojem tego oprogramowania w połączeniu z rozwijaną przez nas technologią DMP umożliwi nam przetwarzanie jeszcze większej ilości danych jak również uruchomienie nowych produktów, a tym samym ułatwi nam dalszą ekspansję międzynarodową" – powiedział prezes Cloud Technologies Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

Licencja będzie stanowić wartość niematerialną i prawną oraz będzie amortyzowana, co pozytywnie wpłynie na skonsolidowaną EBITDA. Poprawie, o około 5 mln zł rocznie, ulegną również przepływy z działalności operacyjnej.

Podpisana umowa jest istotnym elementem reorganizacji grupy kapitałowej Cloud Technologies. Docelowo działalność w zakresie monetyzacji danych i związane z nią licencje będą się znajdować w spółce zależnej OnAudience Ltd, a działalność usługowa z zakresu data consultingu i realizacji kampanii marketingowych będzie prowadzona w ramach spółek zależnych Audience Network Sp. z o.o. oraz Online Advertising Network Sp. z o.o. We wszystkich tych spółkach, Cloud Technologies S.A. posiada 100% udziałów. Po reorganizacji struktura Grupy będzie lepiej odzwierciedlać źródła przychodów z poszczególnych segmentów działalności.

(ISBnews) #CLD

Ostatnie wiadomości