PBKM rozpoczął analizę perspektyw działalności grupy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 sty 2019, 17:03

PBKM rozpoczął analizę perspektyw działalności grupy

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o rozpoczęciu procesu analiz perspektyw działalności Grupy Kapitałowej PBKM w zakresie strategicznych kierunków rozwoju z uwzględnieniem bieżącej sytuacji operacyjnej oraz finansowej, trendów rynkowych i makroekonomicznych oraz międzynarodowego otoczenia regulacyjnego i rynkowego w celu wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu biznesowego, jakim jest zwiększenie wartości Grupy Kapitałowej PBKM, podała spółka. 

"W ramach przedmiotowych analiz przeprowadzona zostanie w szczególności weryfikacja warunków rozwoju organicznego oraz potencjału akwizycyjnego tak na obecnych jak i nowych rynkach geograficznych (w tym pozaeuropejskich), weryfikacja możliwości nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami (również zagranicznymi) w różnych obszarach np. operacyjnym, sprzedażowym, marketingowym i badawczo-rozwojowym, jak również przeprowadzenie analiz w zakresie dostępnych źródeł finansowania, w tym w obszarze ewentualnego pozyskania wsparcia partnera lub partnerów finansowych" - czytamy w komunikacie. 

Powyższa decyzja związana jest w szczególności z osiągnięciem komunikowanego wcześniej celu strategicznego tj. pozyskania 200 000 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w sektorze B2C (co nastąpiło w wyniku zakupu spółki Stemlab we wrześniu 2018 roku) oraz wstępnym określeniem priorytetowych celów w obszarze potencjalnych projektów akwizycyjnych, podano także.

"Przeprowadzone analizy oraz wynikające z nich wnioski zostaną wykorzystane na potrzeby opracowania strategii rozwoju grupy kapitałowej PBKM na kolejne lata obrotowe. Emitent wskazuje również, iż na dzień podjęcia powyższej decyzji nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje lub ustalenia w zakresie przyszłej strategii działania i rozwoju grupy kapitałowej PBKM. O ewentualnych kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do ww. procesu emitent będzie informował w trybie właściwych raportów" - zaznaczono w informacji.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews), #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości