Hoist Finance kupi od GetBacku aktywa za około 400 mln zł
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 lut 2019, 09:50

Hoist Finance podpisał umowę nabycia aktywów od GetBacku za około 400 mln zł

 Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez GetBack zawarły z funduszami sekurytyzacyjnymi z grupy kapitałowej Hoist Finance wstępną umowę sprzedaży wybranych (tj. większości portfeli wierzytelności w ramach funduszy sekurytyzacyjnych: easyDebt NS FIZ oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ) portfeli wierzytelności GetBacku za kwotę ok. 398 mln zł, podał Hoist Finance. 

"Umowa sprzedaży zostanie w całości zrealizowana (sfinalizowana) do dnia 15 kwietnia 2019 r.; okres dzielący moment zawarcia tej umowy i moment jej wykonania potrzebny jest do realizacji działań operacyjnych po stronie spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Hoist Finance AB, które to działania mają na celu pozwolić na bezproblemowe przejęcie portfeli wierzytelności będących przedmiotem tej umowy" - czytamy w komunikacie.

Hoist Finance zobowiązał się w ramach postanowień umowy do pokrycia części kosztów restrukturyzacji GetBacku w kwocie ok. 4,68 mln zł. W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu transakcji Hoist dokonał wpłaty do tzw. depozytu notarialnego kwoty 30 mln zł, która ma stanowić zabezpieczenie dla GetBacku w przypadku, gdyby nie doszło do realizacji postanowień umowy z winy Hoist Finance, podano także.

"Hoist Finance jest przekonany o konieczności ciągłego rozwoju i konsolidacji rynku. Podpisując umowę z GetBack, realizujemy naszą strategię wzrostu i zwiększonej efektywności operacyjnej" - skomentował prezes Hoist Finance Klaus-Anders Nysteen, cytowany w komunikacie spółki.

Hoist zaznaczył, że ponad 95% aktywów będących przedmiotem umowy stanową niepracujące (NPL), niezabezpieczone kredyty konsumpcyjne, a niewielka część obejmuje zabezpieczone kredyty konsumenckie oraz kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw.

GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews) #GBK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości