Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 lut 2019, 08:36

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

Bank Millennium odnotował 212,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. tj. o 6,2% więcej niż w poprzednim kwartale i o 18,3% więcej niż rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane. Skonsolidowany zysk netto za cały 2018 r. wyniósł 760,7 mln zł i był najwyższy w historii banku.

"Zysk netto za IV kw. 2018 r. wyniósł 212,5 mln PLN, czyli o 6,2% więcej, niż zysk netto poprzedniego kwartału oraz 18,3% więcej, niż w IV kw. roku 2017. Wynik z odsetek był głównym czynnikiem wzrostu: 8,1% w skali roku i 4,7% kwartalnie" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w IV kw. 2018 r. 503,8 mln zł wobec 481,1 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął w tym okresie 161,6 mln zł wobec 162,9 mln zł kwartał wcześniej.

"Wynik z odsetek (pro-forma) w roku 2018 wyniósł 1 877,9 mln zł i odnotował znaczny wzrost o 8,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten był spowodowany zwiększoną wartością wolumenów biznesowych, w połączeniu z niewielkim wzrostem marży odsetkowej netto do 2,59% narastająco w roku, w porównaniu z 2,56% rok temu" - czytamy w komunikacie.

" Wynik z prowizji w 2018 r. wyniósł 661,1 mln zł i był nieznacznie niższy o 0,4% r/r. Prowizje transakcyjne (w tym z kredytów i gwarancji), wraz z prowizjami z tytułu bancassurance, wykazały znaczny wzrost o 26,7 mln zł. Z drugiej strony, opłaty za dystrybucję produktów inwestycyjnych oraz inne prowizje związane z rynkami kapitałowymi, spadły w stosunku do 2017 r. o 27,9 mln zł" - czytamy dalej.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) grupy wyniosły 2 727.6 mln zł w 2018 r. i zanotowały wzrost o 6,1% r/r. W IV kw. 2018 r. dochody operacyjne ogółem wzrosły o 3,4% w stos. do III kw. 2018 r., podano także.

Koszty ogółem w roku 2018 wyniosły 1 268 mln zł, co oznacza wzrost o 5,4% r/r. W IV kw. 2018 r. koszty operacyjne ogółem wzrosły o 1,2% kw/kw.

"Koszty osobowe w roku 2018 wyniosły 638,1 mln zł i wzrosły o 7% w por. do roku 2017 w wyniku wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz zatrudnienia. Łączna liczba pracowników w grupie wzrosła o 302 osoby w por. do końca roku 2017, w tym 143 osoby (etaty) z powodu przyłączenia SKOK-u Piast, zrealizowanego w listopadzie 2018 r. Ponadto nastąpił wzrost zatrudnienia w takich kanałach sprzedaży, jak bankowość bezpośrednia i elektroniczna. Łączna liczba pracowników na koniec roku wyniosła 6 132 osób (w pełnych etatach)" - czytamy dalej.

Efektywność kosztowa grupy poprawiła się nieznacznie w roku 2018: Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 46,5% tj. mniej o 0,3 pkt proc. r/r, podano też w materiale.

"Całkowity koszt ryzyka (pro-forma), który obejmuje odpisy netto na utratę wartości, korektę do wartości godziwej (części portfela kredytowego) oraz wynik modyfikacji, poniesiony przez grupę w 2018 r., wyniósł 236,6 mln zł i był o 7,4% niższy niż w roku 2017. Odpisy dla segmentu detalicznego wynosiły 176,9 mln zł i były nieznacznie wyższe, niż w roku poprzednim, podczas gdy dla segmentu przedsiębiorstw i pozostałych, wyniosły 59,7 mln zł i obniżyły się w skali roku o 23,3 mln zł. W wartościach względnych, koszt ryzyka (tj. odpisy netto do średnich kredytów netto) w 2018 r. osiągnęły poziom 48 pb (tj. 6 pb mniej w porównaniu do 2017 r.)" - napisano w komunikacie.

Poziom kosztu ryzyka w IV kw. 2018 r. wyniósł 62,4 mln zł, czyli o 2,7% więcej niż w III kw. roku 2018.

Na koniec roku 2018 bank miał 1 838 tys. aktywnych klientów detalicznych, co oznacza wzrost o 202 tys. w ciągu roku.

"Wynik ten stanowi mocny start w kierunku osiągnięcia głównego, strategicznego celu na rok 2020, którym jest podwojenie tempa pozyskiwania klientów do 600 tys. na przestrzeni 3 lat. Tempo akwizycji w ostatnich dwóch kwartałach przyśpieszało: w IV kw. 2018 liczba aktywnych klientów wzrosła o 67 tys." - wskazał bank.

Bankowość elektroniczna liczyła 1.364 tys. aktywnych użytkowników (wzrost o 19% r/r), w tym 963 tys. aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej i mobilnego Millenet (wzrost o 34% r/r). Rekordową akwizycję nowych klientów wspierała sprzedaż rachunków przez kanały online a także kontynuacja popularnego programu "Lubię to polecam". Na koniec grudnia zarejestrowało się w nim ok. 377 tys. zadowolonych klientów, podano także w materiale.

Depozyty Grupy Banku Millennium wzrosły o 15,7% rocznie, osiągając łączne saldo 66 244 mln zł na 31 grudnia 2018 r. Wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału wyniósł 10%.

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 52 712 mln zł na koniec grudnia 2018 r., co oznacza wzrost o 10,1% r/r.

"Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął wysokie tempo 16,9% r/r, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych obszarach działalności kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw), podczas gdy portfel walutowych kredytów hipotecznych jest sukcesywnie spłacany (roczny spadek o 1,7%, lub 7,6% w walucie) przy ograniczeniach ze strony umacniającego się CHF do PLN w drugim półroczu" - napisał też bank.

Udział kredytów przeterminowanych ponad 90 dni w portfelu ogółem jest niższy, zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim, jak i poprzednim kwartałem i wynosi 2,52%.

W ciągu 2018 roku łączny współczynnik kapitałowy (TCR) dla grupy obniżył się o 0,31 pkt proc. i pozostawał na koniec roku 2018 na bardzo wysokim poziomie 21,68%, podano również.

Łączna liczba placówek Banku Millennium wzrosła z 355 do 361 w ciągu ostatnich 12 miesięcy w wyniku otwarcia 14 "minioddziałów", zlokalizowanych w galeriach handlowych oraz likwidacji niektórych innych oddziałów (wzrost netto o 6 placówek). Ponadto w ramach procesu przyłączenia SKOKu Piast (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, podlegająca restrukturyzacji), Bank nabył jego oddziały, których liczba na koniec 2018 r. wynosiła 41. Bank, po dokonaniu dogłębnej analizy tych oddziałów, zdecyduje o ich przyszłym wykorzystaniu w ramach całej sieci.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews) #MIL

Ostatnie wiadomości