Grupa Recykl zawarła umowę na II część prac budowlanych oraz zamówiła linię technologiczną dla nowego zakładu w Chełmie | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lut 2019, 13:04

Grupa Recykl zawarła umowę na II część prac budowlanych oraz zamówiła linię technologiczną dla nowego zakładu w Chełmie

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, podpisał ostatnie umowy w zakresie realizacji nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie. Prace budowlane zakończą się w połowie bieżącego roku, a linia produkcyjna zostanie dostarczona
i uruchomiona do końca lipca. Jednocześnie firma zaktualizowała oczekiwany termin rozruchu zakładu i start działalności operacyjnej z IV na III kwartał 2019 roku.

Grupa Recykl jesienią minionego roku podpisała umowę z wykonawcą I części prac budowlanych, obejmujących głównie budowę hali produkcyjnej, laboratorium jakości i zaplecza socjalnego. Wartość prac wynosi 9,912 mln zł, a ich termin zakończenie upływa wiosną bieżącego roku. Obecnie zawarto umowę na II, ostatnią część prac (dotyczących budowy biura, placów i boksów magazynowych oraz dróg wewnętrznych i uzbrojenia terenu) na kwotę 10,18 mln zł, które zakończą się w połowie roku. Ponadto w ostatnim czasie zarząd firmy zawarł kluczową umowę z wieloletnim partnerem, duńskim koncernu Eldan Recykling, na dostawę kompletnej linii technologicznej na kwotę 5,482 mln euro, tj. ok. 23,5 mln zł.

- Podpisaliśmy ostatnie umowy z dostawcą linii technologicznej oraz wykonawcą II części prac budowlanych. Jednocześnie informujemy o wyższym łącznym koszcie inwestycji, który wyniesie 50 mln zł. To skutek wzrostu nakładów na roboty budowlane, jak też uwzględnienia wszystkich elementów projektu, wykraczających poza koszty kwalifikowane projektu B+R, realizowanego wspólnie z PAPR. Liczymy, że uda nam się rozpocząć działalność operacyjną nieco wcześniej wobec pierwotnych założeń, czyli w III kwartale bieżącego roku - Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl.

Firma w ostatnim czasie uzyskała ze strony Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej certyfikację znaków towarowych, co pozwala jej na sprzedaż produktów i usług w formie marek własnych. Jeden z nich dotyczy produktu, którego wytwarzanie planowane jest w nowym zakładzie
w Chełmie. Pięć zarejestrowanych znaków towarowych obejmuje produkty GreenGran (już sprzedawany granulat), Polirub i Xerit (produkty powstałe w toku badań z NCBiR), Smapol (granulat z grupy mieszanek SMA, planowany do produkcji w Chełmie) oraz Oponum (projekt sprzedaży internetowej opon używanych). Okres rejestracji znaków upływa 19 lipca 2028 roku, a przed jego upływem możliwe jest jego przedłużenie.

- Rejestracja znaków towarowych to kolejny sukces, który pozwoli sprzedawać nasze produkty na rynku europejskim w formie marek własnych. To buduje rozpoznawalność i pozycję Grupy Recykl, co jest szczególnie istotne w kontekście nowych produktów wytwarzanych w Chełmie. Chcemy oferować
je także klientom spoza Europy – dodał Maciej Jasiewicz.

O Grupie Recykl:

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

Źródło: Spółka, #GRC

Ostatnie wiadomości