LUG przebija poziom 50 mln kwartalnych przychodów ze sprzedaży. Jednorazowe zdarzenie znacząco wpłynęło na wyniki IV kwartału 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 lut 2019, 09:28

LUG przebija poziom 50 mln kwartalnych przychodów ze sprzedaży. Jednorazowe zdarzenie znacząco wpłynęło na wyniki IV kwartału 2018 r.

  • 50,17 mln zł: przychody ze sprzedaży w IV kw. 2018 r.
  • 17,23 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w IV kw.
  • Po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego, zysk brutto na sprzedaży wyniósłby 19,39 mln zł.
  • 69,15 mln zł wyniósł zysk brutto na sprzedaży +(11,8% r/r) w ujęciu narastającym za cztery kwartały 2018 roku (wzrost o 15,3% do 71,31 mln zł z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego).
  • 0,7 mln zł straty netto w IV kwartale (w stosunku do 1,46 mln zł zysku przy wyłączeniu zdarzenia jednorazowego).
  • Pomimo przeciwności cały ubiegły rok zamknął się zyskiem w wysokości 4,31 mln zł.
  • 13,80 mln zł EBITDA (+ 12,2 % r/r) w ujęciu narastającym.

LUG S.A., czołowy producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za IV kwartał 2018 roku. W ostatnim kwartale roku spółka wypracowała 50,17 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+27,7% r/r). W ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 169,76 mln zł, przy dynamice +19,3% r/r. Dzięki zrealizowanym projektom, LUG podtrzymał trend wzrostu przychodów notowany od kilkunastu kwartałów. Incydentalne zdarzenie miało jednak istotny wpływ na pozostałe wyniki Grupy wypracowane w ostatnich trzech miesiącach minionego roku.

Zysk operacyjny i zysk netto w samym IV kwartale 2018 roku wyniosły odpowiednio 1,16 mln zł (- 68,8 % r/r) oraz -0,7 mln zł (spadek o 124,7% r/r). Zysk operacyjny narastająco za cztery kwartały 2018 roku wyniósł 6,52 mln zł, notując tym samym spadek dynamiki o 10,2 proc. Zysk netto w ujęciu narastającym w okresie czterech kwartałów 2018 roku uległ obniżeniu o 39,2 proc. i wyniósł 4,31 mln zł. Z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego, zysk operacyjny w IV kwartale 2018 r. wyniósłby odpowiednio 3,31 mln zł (- 10,8% r/r), a zysk netto 1,46 mln zł (- 48,5% r/r); natomiast w całym 2018 r. zysk operacyjny wyniósłby 8,67 mln zł (+19,4% r/r), a zysk netto 6,47 mln zł (-8,8% r/r).

W IV kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała 17,23 mln zł zysku brutto na sprzedaży, co w zestawieniu z wynikiem 18,87 mln zł w analogicznym okresie roku 2017, oznacza spadek o 8,7 proc. (wzrost o 2,7% do poziomu 19,38 mln zł z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego). Marża brutto na sprzedaży w samym IV kwartale spadła r/r o 13,7pp i osiągnęła poziom 34,3%, wobec poziomu 40,7% marży brutto w całym roku 2018 (spadek r/r o 2,7pp). W przypadku wyłączenia zdarzenia jednorazowego, marża brutto zmniejszyłaby się o 9,4pp, do poziomu 38,6 proc. w IV kwartale 2018 r. i o 1,5pp, do poziomu 42,0 proc. w całym 2018 roku.

W ostatnim kwartale roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 3,65 mln zł (spadek o 27,2% r/r), natomiast w okresie 12 miesięcy 2018 roku wynik EBITDA wzrósł o 12,2% i wyniósł 13,80 mln zł. Bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego, wynik EBITDA osiągnąłby w IV kwartale 2018 r. 5,81 mln zł (wzrost r/r o 15,7%), a w całym 2018 roku 15,95 mln zł (wzrost r/r o 29,7%).

Co wpłynęło na spadek wyników

- W IV kwartale 2018 roku zmagaliśmy się z szeregiem wyzwań, które całkowicie zmieniły warunki realizacji ważnego dla nas kontraktu i miały negatywne przełożenie na nasze wyniki finansowe. W biznesie takie sytuacje się zdarzają, lecz przez 30 lat istnienia firmy dowiedliśmy, że umiemy reagować w takich sytuacjach i dostosowywać się do zmiennych warunków funkcjonowania. – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Na spadek wyników w IV kwartale 2018 roku wpływ miało jednorazowe zdarzenie w postaci dużego projektu oświetleniowego, który z powodu splotu niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych, zrealizowany został na ujemnej marży. Wpływ na taki rozwój sytuacji miały takie czynniki jak stała zakontraktowana cena oraz niespodziewane koszty, które istotnie naruszyły rygorystyczne ramy finansowe projektu. Realizacja niniejszego projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami nie byłaby obarczona tak dużymi spadkami wyników, co obrazują dane liczbowe prezentujące szacunkowe wyniki po wyeliminowaniu negatywnego wpływu zdarzenia jednorazowego.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. jest liderem rozwiązań oświetleniowych. O jej stabilnej sytuacji świadczą realizowane projekty badawcze, zgłaszane patenty i zaproszenie do elitarnego grona członków Światowego Forum Gospodarczego. Wpływ kontraktu na sytuację wyników finansowych ma charakter incydentalny, a kondycja Grupy Kapitałowej LUG S.A. w przyszłych okresach jest stabilna.

- Pomimo słabszego wyniku w IV kwartale, nasza kondycja finansowa jest stabilna, a my mamy wiele pomysłów na dalszy rozwój i powrót do satysfakcjonujących poziomów zysku. Dowodem tego jest nasz obecny pipeline projektów - wykaz projektów oraz dywersyfikacja ryzyka związanego z opóźnieniami projektów realizowanych w Europie, na rzecz kontraktów zawieranych na rynkach Bliskiego Wschodu. Dodatkowo naszą przewagę konkurencyjną będą wzmacniać premiery kilku produktów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju portfolio rozwiązań z zakresu Smart Lightingu – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski.

O spółce:

LUG S.A. to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 30 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą spółki: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina SA oraz LUG Turkey. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW. W połowie 2017 r. spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW. Więcej informacji: www.lug.com.pl.

Źródło: Spółka, #LUG

Ostatnie wiadomości