LUG miał 0,7 mln zł straty netto, 1,16 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lut 2019, 09:27

LUG miał 0,7 mln zł straty netto, 1,16 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

LUG odnotował 0,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 2,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,16 mln zł wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,17 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 39,28 mln zł rok wcześniej.

W 2018 r. spółka miała 4,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 169,76 mln zł w porównaniu z 142,31 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki grupy kapitałowej LUG S.A. w II połowie 2018 roku wspierało środowisko ograniczania zużycia energii elektrycznej przez gminy i miasta oraz intensywnego rozwoju obszaru Smart City. Natomiast czynnikiem osłabiającym dynamiczny rozwój były niestabilne warunki gospodarcze, które identyfikowaliśmy na wielu rynkach działania. Branża budowlana i elektrotechniczna, na styku których funkcjonujemy są istotnie podatne na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, gospodarczym i społecznym. Dlatego kluczowym aspektem było sprostanie złożonej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, która wpłynęła na warunki realizacji projektów oświetleniowych" - skomentował prezes Ryszard Wtorkowski w liście załączonym do raportu.

W IV kw. LUG przekroczył barierę 50 mln zł przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w jednym kwartale roku. Był to historycznie najwyższy wynik czwartego kwartału 2018 roku, wyższy o 27,7% r/r.

"Dzięki temu, w ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 169,77 mln zł przy dynamice +19,3% r/r. Podtrzymaliśmy trend wzrostu przychodów realizowany od kilkunastu kwartałów jednocześnie stawiając czoła spadkowi wyników na pozostałych pozycjach" - wskazał prezes.

W IV kw. grupa realizowała kontrakt, który mimo dużego wolumenu zrealizowany został przy ujemnej marży.

"W konsekwencji w IV kwartale 2018 roku LUG wypracował 17,23 mln zł zysku brutto na sprzedaży, co w zestawieniu z wynikiem 18,87 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku oznacza spadek o 8,7%. W ujęciu narastającym za cztery kwartały 2018 roku zysk brutto na sprzedaży okazał się o 11,8% lepszy niż przed rokiem i osiągnął poziom 69,15 mln zł. Marża brutto na sprzedaży w samym IV kwartale spadła r/r o 13,7pp i osiągnęła poziom 34,3%, wobec poziomu 40,7% marży brutto w całym 2018 roku" - czytamy dalej.

W IV kw. 2018 r. grupa kapitałowa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 3,65 mln zł (spadek o 27,2% r/r), natomiast w okresie 12 miesięcy 2018 roku wynik EBITDA wzrósł o 12,2% i wyniósł 13,80 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 5,35 mln zł wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej.

LUG S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews), #LUG

Ostatnie wiadomości