Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 lut 2019, 18:36

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 2,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda, bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał. 

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 60 000,0 zł oraz nie wyższą niż 552 000,0 zł poprzez emisję nie mniej niż 250 000 oraz nie więcej niż 2 300 000  akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda. Emisja akcji serii E nastąpi w formie subskrypcji prywatnej (...),  skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149" - czytamy w podjętych uchwałach. 

Jak określono, ustalona cena emisyjna akcji serii E nie może być niższa niż 10 zł.

"Uznając, że leży to w interesie spółki, pozbawia się akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii E w całości" - podano także. 

Akcjonariusze zdecydowali także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.

Ponadto NWZA uchyliło dziś uchwałę z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany statutu spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.

Nadzwyczajne walne OT Logistics zatwierdziło także przejęcie przez spółkę Żeglugi Bydgoskiej z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd z siedzibą we Wrocławiu. 

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews) #OTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości