Zarząd Apator publikuje prognozę wyników na 2019 r. i rekomenduje dywidendę | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 mar 2019, 10:30

Zarząd Apator publikuje prognozę wyników na 2019 r. i rekomenduje dywidendę

Zarząd Apator SA publikuje prognozę wyników na 2019 r. i składa rekomendację w zakresie dywidendy z zysku za 2018 r.

  • Skonsolidowana prognoza wyników finansowych 2019: przychody w przedziale 880 - 920 mln zł, wypracowanie zysku netto w granicach 72 - 75 mln zł.
  • Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2018 w kwocie 1,30 zł brutto na akcję (w grudniu 2018 r. wypłacono zaliczkę 0,40 zł/akcję).

Grupa Apator zamknęła rok 2018 dobrymi wynikami. Znacząco poprawiła efektywność operacyjną oraz kosztową, co pozwala z optymizmem patrzeć na perspektywy kolejnego roku. Skonsolidowany wynik netto Grupy Apator w okresie 1-4Q 2018 przekroczył górny próg prognozy (71,3 mln zł, +62,4% r/r), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 844,9 mln zł, -6,8% r/r. Dzięki dobrym wynikom segmentu Energii Elektrycznej nastąpił wzrost EBITDA r/r o 32,0 mln zł (135,9 mln zł w 2018 vs 103,9 mln zł w 2017 r.).

W oparciu o analizę warunków rynkowych, wysoki backlog oraz gotowość produktową w zakresie inteligentnych rozwiązań dla energii elektrycznej, wody i gazu Zarząd deklaruje osiągnięcie w 2019 r. skonsolidowanych przychodów w przedziale 880 - 920 mln zł oraz wypracowanie zysku netto w granicach 72 - 75 mln zł.

Apator zapewnia swoim akcjonariuszom stały wzrost dywidendy. W grudniu 2018 roku wypłacono rekordową jak dotąd zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2018 tj. 0,40 zł na akcję. Jednocześnie Zarząd rekomenduje wypłatę łącznej dywidendy z zysku netto w kwocie 1,30 zł na akcję. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku i wypłaty drugiej części dywidendy zostanie podjęta podczas WZA w maju 2019 r.

Apator realizuje także rozpoczęty w 2018 r. skup akcji własnych. Wyasygnowana na ten cel kwota wynosi 20 mln zł, natomiast maksymalna cena, za którą może skupować akcje to 30 zł/szt. Obecny kurs kształtuje się w przedziale 25-26 zł.

- Grupa Apator dobrze radzi sobie na rynku m.in. dzięki sprawności organizacyjnej i technologicznej oraz szybkiemu dostosowaniu się do oczekiwań klienta. Perspektywy rozwoju spółek grupy kapitałowej pozostają dobre, co znalazło odzwierciedlenie w prognozie 2019 roku – zapewnia Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA. -Warto podkreślić, że Apator jest spółką atrakcyjną dla inwestorów - dodaje Klepacki. - Stopa dywidendy wynosi 5,7%*

*stopa liczona według kursu otwarcia z dn.15.11.2018 r. (ogłoszenie wysokości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy)

O Spółce: Apator SA działa jako międzynarodowa grupa kapitałowa doświadczonych producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. W ramach trzech wyspecjalizowanych segmentów biznesowych (Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz). Grupa wdraża na rynek zaawansowane technologicznie produkty i usługi, w tym rozwiązania klasy smart oraz systemy do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji mediów energetycznych.

Źródło: Spółka, #APT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości