Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG już 5 i 6 marca 2019 r.
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 mar 2019, 11:05

Już jutro rozpoczyna się jubileuszowy X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

5-6 marca br. w Jachrance odbędzie się X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, na którym zostaną omówione takie zagadnienia jak: zmiany w obszarze korporacyjnym, nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów, symulacja Walnego Zgromadzenia Zwykłej Spółki SA, zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i wiele innych tematów czeka na uczestników.

Pierwszego dnia zaplanowane zostały 2 bloki tematyczne - ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz oraz nowe wyzwania regulacyjne. Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszone będą takie kwestie, jak: spółka publiczna vs. możliwość popełnienia przestępstwa (paradoks - rzeczywistość - criminal compliance), ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych, zmiany w ustawie o nadzorze - konsekwencje dla emitentów, nowe zadania KDPW po zmianach regulacyjnych, exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu.

Ostatnie lata pokazały, że ryzyko odpowiedzialności karnej musi być określane jako element prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno ryzyka osobistego, ale i – co już częściej umyka z pola widzenia – własnej odpowiedzialności represyjnej spółki. Zmiany ustawodawstwa w tym zakresie, agresywna polityka ścigania przestępczości gospodarczej, akcentowanie w sferze publicznej powszechności nieuczciwości biznesowej, powodują, że już sama spółka powinna być chroniona przed ryzkiem podejmowania przez prokuraturę działań jej dotyczących. Rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów w zasadzie pozwalają prokuratorowi przejąć przedsiębiorstwo, jak też swobodnie wybierać przedsiębiorstwa, które będą przedmiotem badania. Postępowanie to uruchomić może zarówno decyzja organów spółki, zachowanie członka takiego organu, pracownika, współpracownika, a nawet kontrahenta. Z tych wszystkich powodów konieczny jest criminal compliance - mówi Prof. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Partner, KMG.Legal.

W trakcie drugiej sesji plenarnej prelegenci skoncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z PPK w spółce publicznej (wprowadzenie i obowiązki spółki), wymogami cyberbezpieczeństwa wynikającymi z Dyrektywy NIS, trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych. Następnie przeanalizują kwestie WZA przyszłości (czy potrzebujemy fizycznego spotkania, czy wszystkie decyzję muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie, problemy technologiczne i prawne).

Przez ostatnie 30 lat rozwój polskiej gospodarki był imponujący, co powoduje, że dystans dzielący polskie i zachodnioeuropejskie przedsiębiorstwa skraca się z roku na rok. Bardzo szybki postęp gospodarczy miał jednak swoją cenę. Nie popełni się większego błędu twierdząc, że jednym z jej elementów było bezpieczeństwo prawne. Kompleksowe procedury compliance, które niemal ,,wrosły’’ w charakterystykę zachodnich korporacji, w dalszym ciągu rzadko pozostają tym aspektem, na jaki zwracają uwagę polskie przedsiębiorstwa. Tymczasem rzeczywistość prawna ulega ciągłym zmianom. Od pewnego czasu w obszarze biznesowym polski ustawodawca w coraz większym stopniu stawia na prewencję, przez co kolejne regulacje nakładają na przedsiębiorców wymogi zgodności z prawem ich wewnętrznych struktur. Niedostosowanie korporacji do nowych przepisów może pociągnąć za sobą odpowiedzialność tak samych spółek, jak i ich kadr zarządzających. Nadużyciem byłoby jednak mówić, że transparentne procedury wewnętrzne to tylko uciążliwość dla przedsiębiorstw. Odpowiednio przygotowane i ,,skrojone na miarę’’ regulacje mogą usprawnić działanie firm, jednocześnie zapewniając ich właścicielom i menedżerom komfort poruszania się w bezpiecznych warunkach biznesowych. Spokojne funkcjonowanie w obszarze prawnym może okazać się natomiast jednym z kluczowych obszarów, pozwalających polskim przedsiębiorcom na skuteczne konkurowanie na europejskich i światowych rynkach. Warto wiedzieć zatem, co należy zrobić by firma działała zgodnie z prawem, co grozi za niedopełnienie obowiązków ustawowych oraz jak kształtować wewnętrzne struktury firmy, by były one sprawne i bezpieczne dla samych spółek, ale także ich właścicieli i kadr zarządzających – podsumowuje Katarzyna Witkowska-Moździerz, adwokat w CRIDO Legal.

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadzone zostanie fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”.

Drugi dzień Kongresu wypełnią warsztaty praktyczne dotyczące takich zagadnień jak:

  • Rola prawnika spółki w zarządzaniu ryzykiem w transakcji M&A
  • Jak przeprowadzić udaną integrację post-akwizycyjną
  • Procedury compliance jako sposób mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony
  • Zarządzanie wybranymi ryzykami związanymi z własnością intelektualną - między znakiem towarowym a wzorem przemysłowym
  • Dokapitalizowanie spółki publicznej bez prospektu w świetle nowych regulacji - szybko i tanio
  • Praktyczne relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą oraz organami spółek powiązanych - ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych
  • Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych

W świetle obecnych realiów rynkowych nieodłącznym procesem związanym z rozwijaniem biznesu i realizacją projektów strategicznych w spółkach jest zapewnienie na ten cel odpowiedniego finansowania. Jednym z rozwiązań jest dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego. Pamiętać przy tym jednak należy, że proces ten często wiąże się ze sformalizowaną, a także nieraz długotrwałą i kosztowną procedurą zatwierdzania prospektu emisyjnego przez organ nadzoru. Z tego względu w ramach warsztatu uczestnicy poznają szybkie i tanie sposoby na dokapitalizowanie spółek publicznych w świetle przepisów rozporządzenia prospektowego, które zacznie obowiązywać począwszy od lipca 2019 r. – zapowiada Julia Trzmielewska, Aplikantka Radcowska, Kancelaria GESSEL.

Kongres zakończy dyskusja panelowa: Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian regulacyjnych (zmiana filozofii nadzoru, niezbędne procedury w spółkach, audyt regulacyjny, wdrażanie PPK w spółce giełdowej).

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny; Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oraz PKO TFI jako Partnerzy Instytucjonalni; Baker McKenzie, CRIDO, Kancelaria GESSEL, JARA DRAPAŁA & PARTNERS, KMG.Legal, Kochański i Partnerzy, Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Strefa Inwestorów jest Patronem Medialnym X Kongresu Prawników SEG.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości