Rekordowe wyniki PCC Rokita za 2018 rok
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 mar 2019, 23:28

Grupa PCC Rokita wypracowała rekordowo wysokie skonsolidowane zyski za rok 2018

Grupa PCC Rokita wypracowała rekordowo wysokie skonsolidowane zyski za rok 2018. Skonsolidowany zysk EBITDA osiągnął poziom 341 mln zł (+28% r/r), a zysk netto 227 mln zł (+24% r/r). Marża brutto na sprzedaży Grupy w 2018 roku przekroczyła poziom 30%.

Główną przyczyną tak dobrych rezultatów były wyniki segmentu Chloropochodne. Wzrosły zarówno ilości sprzedawanych produktów oferowanych przez ten segment, jak i marże osiągane na sprzedaży. Był to efekt sprzyjającej koniunktury na rynku chloroalkaliów oraz zwiększanych zdolności produkcyjnych. Segment Chloropochodne wypracował historycznie najwyższy zysk EBITDA, o 78% wyższy niż w roku 2017. Równolegle w segmencie Poliuretany, mimo wymagającego otoczenia rynkowego, sprzedaż zwiększyła się o 7% wobec roku porównawczego. Segment ten zmagał się zarówno z wysokimi cenami surowców, jak i z wysoką podażą produktów na rynku. Zdecydowaną większość sprzedaży segmentu stanowiły produkty specjalistyczne. Ponadto segment Inna działalność chemiczna odnotował wzrost zysku EBITDA o 28% (r/r), co zawdzięcza przede wszystkim rekordowo wysokim przychodom i marżom. Segment ten stale dąży do zwiększania sprzedaży produktów specjalistycznych.

W minionym roku rynek chloroalkaliów odnotował bardzo dobra koniunkturę – stwierdza Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. – Ponadto, jednym z kluczowych elementów naszej strategii są konsekwentnie realizowane inwestycje. W segmencie Chloropochodne w 2018 roku konsekwentnie zwiększaliśmy zdolności produkcyjne elektrolizy. Eliminacja wąskich gardeł w procesie produkcyjnym doprowadzi do dalszego zwiększania zdolności produkcyjnych w tym obszarze  – dodaje Wiesław Klimkowski.

Akcje i obligacje Spółki są notowane na GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz prestiżowego Respect Index.

Realizując strategię biznesową, równolegle dążymy do równowagi między rentownością ekonomiczną biznesu a szeroko pojętym interesem społecznym, jak również odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. – Kolejny rok z rzędu akcje PCC Rokita zostały zakwalifikowane do prestiżowego giełdowego indeksu RESPECT Index, skupiającego tylko 31 z prawie 500 spółek notowanych na GPW. Spółka jest uczestnikiem tego indeksu od 2016 roku – dodaje Rafał Zdon.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.
Główne kategorie produktów spółki to poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych typu CASE (Coatings, Adhesives, Sealants, Elastomers); alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej; produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi około 30 spółek zależnych. Większościowym akcjonariuszem PCC Rokita jest PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w dywizjach: Chemia, Energia, Logistyka. PCC SE zatrudnia obecnie ponad 3 tys. pracowników w 17 krajach

Źródło: #PCR

Ostatnie wiadomości