GTC miało 91,2 mln euro zysku netto w 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 mar 2019, 08:50

GTC miało 91,2 mln euro zysku netto w 2018 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 91,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 156,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 111,58 mln euro wobec 92,14 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 153,96 mln euro w 2018 r. wobec 128,74 mln euro rok wcześniej.

"Solidna działalność deweloperska i więcej akwizycji projektów gdzie możemy wygenerować wartość dodaną w 2018 r. zapewnia dalszy wzrost portfela GTC i stabilny wzrost jego wartości. Nasze zespoły odpowiedzialne za wynajem powierzchni i zarządzanie aktywami zawarły umowy najmu na około 190 tys. m2, co potwierdza wysoką jakość obiektów biurowych i handlowych w portfolio GTC" - skomentował prezes GTC Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

"Znaczący wzrost FFO i innych kluczowych wskaźników ekonomicznych pozwala nam zaproponować wypłatę dywidendy w wysokości 0,37 zł, czyli 12% więcej niż w 2017 rok. Planujemy ukończenie prawie 80 tys. m2 powierzchni biurowej i handlowej w 2019 r., dzięki czemu nasze przychody z czynszu wzrosną o 15%. GTC jest dobrze przygotowane na rok 2019 i kolejne lata, aby zapewnić naszym akcjonariuszom jeszcze większą wartość" - dodał Kurzmann.

Wśród kluczowych danych za 2018 r. spółka wymieniła: roczne przychody z czynszu wzrosły o 18% do 130 mln euro; marża brutto z wynajmu i usług wzrosła o 22% do 111 mln euro; FFO I wzrosło o 29% do 61 mln euro, przy FFO na akcję w wysokości 0,13 euro; 47% wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej do 65 mln euro; zysk po opodatkowaniu wyniósł 92 mln euro, przy zysku na akcję w wysokości 0,19 euro; EPRA NAV wzrosła o 9% do 1.170 mln euro na dzień 31 grudnia 2018 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,42 euro (10,4 zł);

Ponadto zaciągnięto lub refinansowano 13 kredytów na łączną kwotę ok. 400 mln euro; wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 45%; średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,7%; rating na poziomie inwestycyjnym (A2.iI) dla nowych obligacji, wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 91,36 mln euro wobec 155,77 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews), #GTC

Ostatnie wiadomości