Selvita z 67 proc. wzrostem zysku operacyjnego w segmencie usługowym; segment innowacyjny w przełomowym momencie | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 mar 2019, 08:45

Selvita z 67 proc. wzrostem zysku operacyjnego w segmencie usługowym; segment innowacyjny w przełomowym momencie

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, odnotowała w minionym roku dynamiczny wzrost w segmencie usługowym. Przychody od klientów zewnętrznych segmentu wyniosły 59,1 mln zł i były o 34 proc. wyższe r/r, więcej od zapowiadanej 30 proc. dynamiki. Jednocześnie zysk operacyjny w usługach wzrósł o 67 proc., do 8,8 mln zł. Tym samym rentowność operacyjna segmentu wzrosła z 10,8 do 13,5 proc. Backlog usług na 2019 r.* sięga już 41,7 mln zł i jest o 43 proc. wyższy od stanu portfela zamówień z analogicznego okresu w roku 2018. Za sprawą dopuszczenia SEL120 do badań klinicznych segment innowacyjny spółki znajduje się w przełomowym momencie.

Backlog Grupy wynosi obecnie 82,0 mln zł i jest o 19 proc. wyższy od portfela zamówień z marca ub.r.

- Segment usługowy rozwijał się w ubiegłym roku szybciej niż deklarowaliśmy. Z nawiązką wypracowaliśmy zapowiadaną dynamikę 30 proc. w przychodach. Zanotowaliśmy jednocześnie istotną – wynoszącą niemal 3 p.p. – poprawę marżowości operacyjnej tej części biznesu, pomimo realizowanych rekordowych inwestycji w rozwój usług oraz sprzedaży. Naszym celem jest aby w najbliższym czasie usługi – poza dalszym dynamicznym wzrostem organicznym – zaczęły również rozwijać się skokowo, poprzez przejęcia innych firm – mówi Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Wiceprezes Zarządu Selvity.

Zgodnie z założeniami strategii na lata 2017-2021, dzięki środkom pozyskanym w zakończonej w I kw. 2018 r. ofercie publicznej, w segmencie innowacyjnym Selvita intensyfikowała inwestycje w projekty, do których posiada pełne prawa majątkowe. Dotyczy to zarówno flagowego projektu SEL120, jak i tych mniej zaawansowanych programów.

- W ostatnich dniach udało nam się uzyskać zgodę FDA na wprowadzenie SEL120 do badań klinicznych w ośrodkach na terenie Stanów Zjednoczonych. Docelowo chcemy samodzielnie przeprowadzić projekt przez fazy I i IIa badań klinicznych. Będziemy wówczas dysponowali pierwszymi wynikami skuteczności leku. Wartość projektu przez ten czas bardzo istotnie wzrośnie, ale do czasu komercjalizacji jego rozwój wiąże się z wysokimi kosztami. Wraz z początkiem 2018 r. zmieniliśmy naszą politykę rachunkowości w zakresie księgowania kosztów prac rozwojowych w projektach segmentu innowacyjnego. W związku z tym nie aktywujemy już ponoszonych kosztów rozwoju najbardziej zaawansowanych projektów, tylko na bieżąco rozpoznajemy je w rachunku zysków i strat. Powoduje to, że nasz wynik jest obciążany całością wydatków ponoszonych w związku z pracami badawczo-rozwojowymi, przede wszystkim SEL120  – wyjaśnia Bogusław Sieczkowski.

Wynik operacyjny segmentu innowacyjnego wyniósł w 2018 r. 24,6 mln zł na minusie wobec zysku na poziomie 6,4 mln zł rok wcześniej (w marcu 2017 r. miała miejsce komercjalizacja projektu SEL24 z 20,3 mln zł płatności z góry).

- Cały czas pracujemy nad komercjalizacją mniej zaawansowanych projektów z naszego portfolio. Naszym priorytetem jest realizacja najlepszego interesu spółki i jej akcjonariuszy, którym jest osiągnięcie optymalnych warunków transakcji. W 2018 r. kluczowym sukcesem segmentu innowacyjnego było dokapitalizowanie ze źródeł zewnętrznych spółki Nodthera, w wyniku którego dzięki przeszacowaniu wartości udziałów w kwietniu ub.r., rozpoznaliśmy 16,6 mln zł zysku netto. W związku z dynamicznym rozwojem projektu należy oczekiwać, że wartość spółki nadal systematycznie rośnie – mówi Bogusław Sieczkowski.

Wyraźny wzrost wyników zanotował również wchodzący w skład Grupy Selvita bioinformatyczny Ardigen. Spółka wypracowała w minionym roku 11,5 mln zł przychodów (wzrost o 53 proc. r/r) oraz 2,2 mln zł zysku operacyjnego (o 42 proc. więcej niż rok wcześniej). W samym IV kw. 2018 r. przychody Ardigen sięgnęły 3,9 mln zł (wzrost o 125 proc. r/r) oraz 1,2 mln zł zysku EBIT (wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej).

- Zgodnie z zapowiedziami, również Ardigen bardzo dynamicznie rośnie. Firma pracuje już dla ponad 30 międzynarodowych klientów, zatrudniając ponad 70 wysokiej klasy specjalistów. Obok świadczonych usług, Ardigen zwiększa inwestycje w stworzenie własnych produktów z zakresu medycyny spersonalizowanej w obszarze immunoonkologii i mikrobiomu. Projekty te mają ogromny potencjał komercyjny. Pomimo zwiększonych nakładów na ich opracowanie, firma wypracowała w minionym roku niemal 2,2 mln zł zysku operacyjnego. Oczekujemy, że w przyszłości, zarówno za sprawą rozwijanej działalności usługowej, co i komercjalizacji własnych produktów, nasza spółka-córka będzie się nadal bardzo dynamicznie rozwijać – tłumaczy Bogusław Sieczkowski.

O Spółce: Selvita jest jedną z największych w Europie firm biotechnologicznych działających w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną – Ardigen – dostarcza rozwiązania informacyjne w zakresie medycyny precyzyjnej z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Selvita zatrudnia ponad 570 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi Merck Healthcare, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.

Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: Spółka, #SLV

Ostatnie wiadomości