79% klientów na rynku forex w 2018 r. straciło pieniądze wynika z danych KNF | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 kwi 2019, 07:56

79% klientów na rynku forex w 2018 r. straciło pieniądze wynika z danych KNF

Spośród aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex, oferowanych przez krajowe domy maklerskie około 78,9% zrealizowało stratę, a około 21,1% zysk w 2018 r., wynika z badania przeprowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

"W 2018 roku wzrósł odsetek klientów osiągających zysk, zmalała również w porównaniu z 2017 r. łączna wartość zrealizowanej straty klientów oraz średnia strata per klient. Działalność inwestycyjna na rynku forex przynosi straty zdecydowanej większości klientów. Uwzględniając powyższe UKNF podkreśla, że instrumenty pochodne rynku OTC cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków" - czytamy w komunikacie.

Średni wynik osiągnięty przez klienta na rynku forex w 2018 r. wyniósł minus 10 040 zł wobec minus 12 156 zł rok wcześniej. Zrealizowany zysk klientów wyniósł 138,05 mln zł wobec 146,84 mln zł rok wcześniej, zaś zrealizowana strata klientów zmniejszyła się do 576,37 mln zł w 2018 r. wobec 635,63 mln zł straty rok wcześniej.

Liczba aktywnych klientów, którzy zrealizowali zysk zwiększyła się do 9 194 wobec 8 165 rok wcześniej, zaś liczba aktywnych klientów, którzy ponieśli stratę wzrosła do 34 464 w 2018 r. wobec 32 044 rok wcześniej.

Według danych KNF, średni zysk, przypadający na klienta rynku forex był niższy i sięgnął 15 016 zł w 2018 r. wobec 17 985 zł w 2017 r. Średnia strata, przypadająca na klienta zmniejszyła się do 16 724 zł z 19 836 zł rok wcześniej.

Z danych UKNF wynika, że w 2018 roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni z 98,87% udziałem w liczbie aktywnych klientów.

(ISBnews), #KNF

Ostatnie wiadomości