Pure Biologics pozyskał 10,1 mln zł na rozwój innowacyjnych projektów biotechnologicznych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2019, 09:36

Pure Biologics pozyskał 10,1 mln zł na rozwój innowacyjnych projektów biotechnologicznych

Pure Biologics – firma biofarmaceutyczna pracująca nad własnymi innowacyjnymi projektami terapeutycznymi oraz realizująca badania kontraktowe – zakończyła z dużym sukcesem ofertę prywatną akcji. Zaoferowana ostatecznie liczba akcji wyniosła 481 590 szt., co oznacza, że spółka pozyskała 10,1 mln zł brutto. Intencją spółki było aby w wyniku oferty do akcjonariatu spółki dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne oraz by struktura akcjonariatu spełniała kryteria wymagane dla akcji notowanych na rynku głównym warszawskiej giełdy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków biologicznych oraz terapeutycznych wyrobów medycznych opartych o technologie aptamerowe.

Środki zostały pozyskane w ramach kapitału docelowego, który wynosił przed ofertą 613 590 tys. akcji.

- Pierwotnie naszym celem było pozyskanie do 5,5 mln zł brutto. Środki te miały wystarczyć na realizację projektów w perspektywie maksymalnie 12 miesięcy i pozwolić na osiągnięcie dwóch istotnych celów operacyjnych: zakończenie projektu Pure Select 2 oraz realizację fazy proof-of-concept w projekcie AptaPheresis. Wówczas planowaliśmy przeprowadzić kolejną emisję akcji. Zainteresowanie inwestorów naszymi projektami znacznie przerosło nasze oczekiwania. Zdecydowaliśmy, że w najlepszym interesie spółki i jej akcjonariuszy leży zabezpieczenie finansowania projektów w dłuższej perspektywie i dlatego zwiększyliśmy ofertę do ok. 10 mln zł. Mimo tego musieliśmy dokonać ograniczenia wielkości emisji – wyjaśnia dr Filip Jeleń, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Pure Biologics S.A.

- Należy zwrócić uwagę, że dostęp do kapitału w przypadku spółki biotechnologicznej jest kluczowy z punktu widzenia budowy jej wartości – pozwala optymalnie realizować prowadzone projekty i podnosić ich wartość. Jest jednocześnie bardzo istotny w przypadku pozyskiwania nierozwadniającego finansowania grantowego – podmioty oceniające wnioski zwracają dużą uwagę na to, czy beneficjent posiada zasoby niezbędne do pokrycia wkładu własnego w projektach. Pure Biologics realizuje obecnie projekty, do których pozyskało finansowanie o łącznej przewidywanej wartości 62,7 mln zł i nie wyklucza rozstrzygnięcia kolejnych istotnych konkursów jeszcze w tym roku – dodaje dr Filip Jeleń.

Pure Biologics realizuje obecnie cztery projekty: Pure Select 2 (nowej generacji platforma do selekcji przeciwciał biologicznych), Multi Body i Pure Activator (innowacyjne leki biologiczne) oraz Apta Pheresis (medyczny wyrób terapeutyczny oparty o aptamery).

Innowacyjne leki biologiczne

Pure Biologics już teraz dysponuje innowacyjną platformą do generowania przeciwciał biologicznych Pure Select. Jest to jedna z kilkunastu tego typu platform na świecie. Jednocześnie firma pracuje nad platformą drugiej generacji, która będzie pozwalała jeszcze precyzyjniej selekcjonować przeciwciała – projekt ma zostać zrealizowany w I poł. 2020 r.

Pierwszym projektem lekowym, który może skomercjalizować Pure Biologics – już w 2020 r. – jest projekt Multi Body (pierwszy w klasie lek oparty o bispecyficzne przeciwciało do immunoterapii przeciwnowotworowej, wykazujący potencjał w leczeniu raka jelita grubego i odbytu).

Analiza danych opisujących rynek partneringowy w ostatnich latach, w odniesieniu do leków biologicznych wskazuje kilka atrakcyjnych z punktu widzenia wrocławskiej spółki trendów. Po pierwsze rośnie liczba umów partneringowych zawieranych w fazie odkrycia lub przedklinicznej. Po drugie rośnie ich wartość – średnia płatność z góry to kilkadziesiąt milionów dolarów. Równocześnie bardzo korzystnie wygląda rynek projektów immunoonkologicznych. Nawet cztery na pięć rozwijanych tego typu projektów posiada partnera w postaci firmy farmaceutycznej. Średnia wartość tego typu umowy jest zauważalnie wyższa niż w przypadku onkologii ogółem.

Leki biologiczne cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony przemysłu biofarmaceutycznego i inwestorów przede wszystkim ze względu na istotnie niższy profil ryzyka przeciwciał biologicznych w porównaniu do innych klas cząsteczek, a także wyższe marże osiągane ze sprzedaży tych produktów. Cząsteczki biologiczne charakteryzują się dużo niższą toksycznością, przez co mają znacznie większe szanse na przejście z sukcesem przez badania kliniczne. Doceniają to duże koncerny farmaceutyczne, które zdecydowanie częściej decydują się na transakcje we wczesnej fazie rozwoju projektu – dane rynkowe wskazują, że nawet ponad 2/3 projektów biologicznych komercjalizowanych jest jeszcze przed rozpoczęciem badań klinicznych. Równolegle kierują się przy tym drugim argumentem – potencjałem komercyjnym. Biorąc pod uwagę wartość sprzedaży, wg danych za 2017 r., 7 z 10 najlepiej sprzedających się leków było lekami biologicznymi.

Projekty aptamerowe

W marcu 2019 r. Pure Biologics zakończyło projekt dot. stworzenia innowacyjnej modularnej platformy selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów i weszła tym samym do wąskiego w skali światowej grona firm dysponujących tego typu technologią. Badania potwierdziły skuteczność i pełną założoną funkcjonalność platformy. Aptamery to nowy, gorący w branży biotechnologicznej obszar naukowy. W styczniu br. AstraZeneca poinformowała o nawiązaniu współpracy z brytyjską firmą Aptamer Group w zakresie wykorzystania aptamerów do stworzenia nowych systemów transportu leków w organizmie pacjenta.

Kluczowym naukowym kamieniem milowym oczekiwanym w 2019 r. jest realizacja fazy proof-of-concept w projekcie AptaPheresis. Jego osiągnięcie powinno determinować istotny wzrost wartości Spółki – będzie stanowiło walidację skuteczności naszych innowacyjnych w skali światowej metod selekcji chemicznych aptamerów i dawało możliwość atrakcyjnej komercjalizacji powstałego w firmie know-how.

Projekt AptaPheresis dotyczy stworzenia przełomowej terapeutycznej technologii biomolekularnej do leczenia pacjentów z zespołem Devica (NMO) - zapaleniem rdzenia i nerwów wzrokowych. Efektem terapii ma być eliminacja zjawiska neurodegradacji układu nerwowego pacjenta dzięki usunięciu z organizmu czynników chorobotwórczych przez filtr biomolekularny w wyniku przeprowadzenia zabiegu aferezy - przepuszczenia i przefiltrowania krwi pacjenta przez specjaliny filtr molekularny.

O Spółce: Pure Biologics to pierwsza w Polsce firma opracowująca oryginalne leki biologiczne. W ramach segmentu badań kontraktowych oferuje m.in. usługi selekcji przeciwciał na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Ponadto Spółka opracowuje własne testy diagnostyczne i wyroby medyczne.

Spółka realizuje własne projekty, w tym projekty rozwoju nowych leków oparte na bispecyficznych przeciwciałach znajdujących nowatorskie zastosowanie w immunoonkologii.

Pure Biologics zatrudnia obecnie ponad 60 specjalistów, z których ok. 40 proc. posiada stopień naukowy doktora. Firma ma do dyspozycji 1000 m2 laboratoriów najwyższej klasy wynajmowanych we Wrocławskim Parku Technologicznym, co gwarantuje elastyczność kosztową oraz dostęp do najwyższej klasy sprzętu laboratoryjnego bez ponoszenia istotnych nakładów finansowych.

Pure Biologics zadebiutowała na rynku NewConnect w grudniu 2018 r.

Źródło: Spółka, #PUR

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości