Szacunki wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej UNIMOT za I kwartał 2019 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 maj 2019, 12:32

Szacunki wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej UNIMOT za I kwartał 2019

O 28,2% r/r wzrosły przychody w I kwartale 2019 Grupy Kapitałowej UNIMOT, co wynika z wstępnych szacunkowych danych finansowych opublikowanych w dniu dzisiejszym. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 22,9 mln zł, a skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 9,8 mln zł.

Wg szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych, Grupa UNIMOT w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 r. wypracowała 868,7 mln zł przychodów, czyli o 28,2% więcej r/r. Skonsolidowana EBITDA, tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją, wyniósł 22,9 mln zł. Natomiast skonsolidowana EBITDA skorygowana, czyli oczyszczona głównie o wycenę zapasu oleju napędowego, wyniosła 9,8 mln zł.

- Cieszę się, że wyniki naszych spółek zależnych wspierają wyniki UNIMOT S.A. – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT. Główny wpływ na wyniki finansowe spółek zależnych w I kw. 2019 r., poza wynikiem wygenerowany z tytułu handlu energia elektryczną na platformach giełdowych i brokerskich, miały wpływ także widocznie lepsze r/r wyniki spółek gazowych oraz spółki UNIMOT Energia i Gaz. Zgodnie z naszą strategią rozwoju dalej będziemy dywersyfikować źródła zysków i jestem przekonany, że spółki zależne będą miały w tym coraz większy udział – dodaje Prezes Sikorski.

Szacunkowe jednostkowe dane finansowe (biznes oleju napędowego, biopaliw, LPG oraz sieć stacji AVIA) spółka opublikowała 24 kwietnia br. Wg tych danych UNIMOT S.A. w I kwartale 2019 r. wypracował 841,8 mln zł jednostkowych przychodów ogółem, jednostkowa EBITDA wyniosła 19,1 mln zł, a jednostkowa EBITDA skorygowana wyniosła 7,5 mln zł. Główny wpływ na jednostkowe wyniki finansowe w I kw. 2019 r. miało sprzyjające otoczenie zewnętrzne, niższe r/r koszty operacyjne w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego, lepsze od wewnętrznych oczekiwań wyniki segmentu biopaliw oraz wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych i uzasadnione przesunięcia.

O Spółce:

UNIMOT S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, specjalizującą się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Firma zaopatruje w paliwa płynne i gazowe takie sektory jak: transport, logistyka, usługi, rolnictwo, przemysł oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych.

UNIMOT S.A. jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia AVIA International, zrzeszającego 90 firm z 14 krajów Europy, które zajmują się produktami petrochemicznymi i energetycznymi. UNIMOT ma prawo sprzedawać takie produkty na polskim rynku pod marką AVIA. Nowoczesne technologie, fachowa wiedza oraz najwyższa jakość produktów pozwalają Spółce dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów krajowych i zagranicznych.

Źródło: Spółka, #UNT

Ostatnie wiadomości