Skorygowana EBITDA Play w I kw. wyniosła 576,4 mln zł, powyżej oczekiwań | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 maj 2019, 21:58

Skorygowana EBITDA Play w I kw. wyniosła 576,4 mln zł, powyżej oczekiwań

Skorygowany zysk EBITDA Play Communications w pierwszym kwartale wzrósł o 11,2 proc. rok do roku, do 576,4 mln zł – podała spółka w raporcie. Zysk okazał się o 6,4 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 541,6 mln zł.

Spółka podała, że wzrost wyniku EBITDA to efekt wyższych przychodów, głównie z usług telekomunikacyjnych oraz spadku kosztów roamingu, zarówno krajowego jak i zagranicznego.

Koszty roamingu krajowego Play spadły o 30,7 proc. rok do roku, do 44 mln zł. Z kolei "pozostałe koszty", obejmujące m.in. koszty roamingu międzynarodowego oraz zakup treści, były niższe o 25,3 proc.

Play oczekuje, że skorygowana EBITDA w 2019 sięgnie "górnego ograniczenia" przedziału prognozy z marca tego roku, który wynosił 2,2-2,3 mld zł. W 2018 roku skorygowany zysk wyniósł 2,16 mld zł.

Przychody Play w okresie styczeń-marzec wyniosły 1,686 mld zł i były o 0,5 proc. wyższe od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy prognozowali 1,677 mld zł przychodów. Przychody wzrosły o 3 proc. rok do roku.

Sprzedaż z usług telekomunikacyjnych wzrosła o 2,6 proc. rok do roku o 1,268 mld zł (w tym przychody od klientów wzrosły o 3,6 proc. do 948 mln zł), a sprzedaż towarów i pozostałe przychody były wyższe o 4,1 proc. i wyniosły 417,8 mln zł.

Według prognozy, przychody Play mają rosnąć w 2019 roku wolniej niż w 2018 roku, kiedy dynamika wyniosła 2,5 proc.

Zysk netto operatora sieci komórkowej Play w pierwszym kwartale wyniósł 213,6 mln zł i był o 39,7 proc. wyższy niż rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał wypracowanie przez Play 198,1 mln zł zysku netto.

Wolne przepływy pieniężne Play (FCFE) wyniosły 181 mln zł, czyli wzrosły o 54,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Jak podała spółka, wyższe przepływy wynikały ze wzrostu zysków oraz dużo mniejszej rok do roku zmiany kapitału obrotowego (5 mln zł wobec 68 mln zł przed rokiem).

Spółka oceniła w prezentacji dla inwestorów, że wolne przepływy pieniężne osiągną maksymalny poziom z marcowej prognozy (670-750 mln zł). W 2018 roku było to 815 mln zł.

Wydatki inwestycyjne (w ujęciu gotówkowym) wyniosły 238 mln zł i były o 31 proc. wyższe niż rok wcześniej. W pierwszym kwartale Play uruchomił 121 nowych stacji bazowych i na koniec marca posiadał 7,12 tys. wież. Sieć 4G operatora docierała do 97,4 proc. populacji kraju - wskaźnik wzrósł w pierwszym kwartale o 0,7 pkt. proc.

Play spodziewa się, że w 2019 roku wyda na inwestycje do 800 mln zł, podobnie jak w 2018 roku.

Zadłużenie netto spółki na koniec marca spadło o 2,1 proc. w porównaniu do końca 2018 roku, do 6,569 mld zł, dzięki spłacie pożyczki o wartości 173 mln zł. Dług netto stanowił 2,96-krotność rocznego skorygowanego wyniku EBITDA spółki - wskaźnik ten na koniec roku wynosił 3,11.

Play świadczył na koniec marca usługi dla 12,666 mln aktywnych klientów. W porównaniu z końcem 2018 roku liczba aktywnych klientów wzrosła o 12 tys. Na koniec marca Play miał 9,053 mln aktywnych klientów usług abonamentowych, o 67 tys. więcej niż kwartał wcześniej. Liczba klientów usług przedpłaconych (prepaid) zmniejszyła się o 55 tys. do 3,613 mln.

Z usług pakietowych spółki korzystało na koniec pierwszego kwartału 42 proc. klientów Play.

Wskaźnik odejść (churn) w grupie klientów abonamentowych wyniósł w pierwszym kwartale 0,8 proc. i był stabilny rok do roku.

Średnie miesięczne przychody na użytkownika (ARPU) usług Play wyniosły w pierwszym kwartale 31,8 zł, o 0,6 zł mniej niż w czwartym kwartale 2018 roku, i były najniższe od pierwszego kwartału 2018 roku. Miesięczne przychody z usług abonamentowych spadły o 0,4 zł do 37,1 zł kwartał wcześniej, a ARPU w segmencie usług przedpłaconych (prepaid) spadło o 1,4 zł do 18,6.

Poniżej przedstawiamy wyniki Play Communications w pierwszym kwartale 2019 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i wyników poprzednich okresów.

1Q2019wynikikons.różnicar/rq/q
      
Przychody1685,91677,00,5%3,0%-6,7%
EBITDA skoryg.576,4541,66,4%11,2%7,7%
EBITDA573,7550,84,2%12,4%5,8%
EBIT357,7345,23,6%11,2%6,0%
zysk netto j.d.213,6198,17,8%39,7%5,6%
      
marża EBITDA34,0%32,8%1,182,874,02
marża EBIT21,2%20,7%0,491,572,54
marża netto12,7%11,8%0,853,331,48

(PAP Biznes), #PLY

kuc/ ana/

Ostatnie wiadomości