StrefaInwestorow.pl | Praktycznie o inwestowaniu
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2019, 10:12

ABS Investment wypracował ponad 2,4 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, zakończyła 1 kw. 2019 r. zyskiem netto w wysokości 2,46 mln zł. Emitent zgodnie ze swoją strategią koncentruje się na rozwoju spółek, w których posiada największe pakiety akcji.

Zysk netto ABS Investment S.A. w 1 kw. 2019 r. wyniósł ponad 2.463 tys. zł, a zysk brutto sięgnął blisko 3.103 tys. zł. Głównym czynnikiem poprawy wyników finansowych przez Emitenta jest zmniejszenie liczby pozycji w portfelu inwestycyjnym i koncentracja na dalszym rozwoju spółek portfelowych, których posiadane pakiety akcji są największe. Kursy akcji znaczącej części spółek portfelowych zanotowały wzrost w pierwszym kwartale br., co wynikało przede wszystkim z coraz lepszej sytuacji finansowej i biznesowej większości z nich. Łączna wartość portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A. wyniosła na koniec 1 kw. 2019 r. ponad 18,65 mln zł. Zarząd Spółki chce kontynuować bieżącą strategię działalności uwzględniającą przede wszystkim inwestycje kapitałowe, przebudowę portfela oraz posiadanie spółek portfelowych cechujących się wysoką jakością fundamentalną.

„Od samego początku istnienia ABS kładę szczególny nacisk na jakość i dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Przez jakość rozumiem dobrą sytuację finansową, poziom zarządzania, pozycję w branży, odporność na zmiany w koniunkturze gospodarczej oraz wizję rozwoju. Dywersyfikacja z kolei zakłada posiadanie w portfelu ok. 30-50% spółek z potencjałem dywidendowym, dla których uzupełnieniem są spółki nastawione na rozwój. Bardzo duże znaczenie przywiązuję do synergii biznesowych w obszarze portfela inwestycyjnego. Spółki portfelowe powinny ze sobą współpracować i wspierać się nawzajem. W najbliższym czasie zamierzamy się skoncentrować na rozwoju spółek, w których ABS ma największe pakiety, a co za tym idzie największy wpływ na to, co się w tych firmach dzieje. Czynimy też starania, aby zamknąć kilka pozycji inwestycyjnych. Nie jest to proste przy obecnej koniunkturze pomimo dobrej sytuacji finansowej spółek wytypowanych do sprzedaży” - podkreśla Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Po pierwszym kwartale br. Spółka zrealizowała tegoroczne prognozy finansowe na poziomie 77,55% dolnej granicy, bowiem jej zysk brutto na akcję wyniósł 0,39 zł. Opublikowane w styczniu br. prognozy finansowe ABS Investment S.A. na 2019 rok zakładają wypracowanie zysku brutto na akcję na poziomie 0,50-0,55 zł. Emitent realizuje także plan obniżania kosztów działalności, co przynosi oczekiwane rezultaty w postaci systematycznego spadku kosztów operacyjnych. Suma bilansowa Spółki zanotowała w 1 kw. 2019 r. ponad 12% i wyniosła na koniec marca br. blisko 23.637 tys. zł. Dzięki redukcji zobowiązań stopień finasowania działalności Spółki kapitałami własnymi wynosił na koniec pierwszego kwartału tego roku 73,8% przybliżając ją tym samym do osiągnięcia celu na ten rok, jakim jest ustabilizowanie tego wskaźnika w przedziale 75-80%.

„Cel na ten rok to wpracowanie zysku brutto na akcję w przedziale 0,50-0,55 zł. Jest to cel zbliżony do tego, co ABS realizował z powodzeniem w latach 2015-2017. Realizacja prognozy po pierwszym kwartale prawie w ¾ cieszy, ale nie zmienia mojej opinii, że prognoza jest wyzwaniem, ponieważ działamy obecnie w zupełnie innej rzeczywistości rynkowej niż w poprzednich latach. Rynek kapitałowy, a szczególnie NewConnect jest od kilku lat w ogromnym kryzysie. Brakuje wszystkiego: inwestorów, kapitału, wsparcia instytucji, ciekawych projektów, strategii rozwoju. Rynek kapitałowy staje się coraz mocniej hermetyczny i defensywny. Dodatkowo podlega licznym zmianom w zakresie regulacji, a szczególnie sankcji. To mocno zniechęca i zdecydowanie utrudnia działanie takim firmom jak ABS” - komentuje Jarosz.

Celem strategicznym ABS Investment S.A. na ten rok jest połączenie z jedną ze spółek portfelowych - Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym S.A. W styczniu br. obie spółki poinformowały o rozpoczęciu procesu połączenia, które przyniesie korzyści obu podmiotom m.in. umocnienie pozycji na rynku kapitałowym oraz w akcjonariatach spółek portfelowych, a także obniżenie kosztów działalności. Najbliższe miesiące upłyną na przygotowaniach do tej procedury.

„Połączenie ABS z BBI wydaje się być dobrym kierunkiem, a wręcz koniecznością. Jednak ze względu na fakt, że mają się połączyć dwie spółki publiczne jest to proces trudny i złożony. Mierzalne korzyści, które wynikają z tego procesu to m.in. scalenie pakietów poszczególnych spółek i ograniczenie kosztów funkcjonowania - jeden podmiot. Dodatkowo nastąpi usprawnienie i ujednolicenie zarządzania portfelem. Aktualnie jesteśmy na etapie wyboru podmiotów uprawnionych do dokonania wycen obu spółek.” - zakończył Prezes Jarosz.

O Spółce:

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w obszarze inwestycji kapitałowych. Na rynku Catalyst notowane są także jej obligacje serii B. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes, o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

Źródło: Spółka, #AIN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości