GTC miało w I kw. 19,6 mln euro zysku netto wobec 20,4 mln euro konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2019, 08:10

GTC miało w I kw. 19,6 mln euro zysku netto wobec 20,4 mln euro konsensusu

Grupa Globe Trade Centre miała w pierwszym kwartale 2019 roku 19,6 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 24,1 mln euro przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 20,4 mln euro, prognozy znajdowały się w przedziale 17,7-23,8 mln euro.

Przychody GTC z najmu i usług wzrosły w pierwszym kwartale do 39 mln euro z 36 mln euro przed rokiem. Spółka podała, że wzrost jest związany przede wszystkim ze wzrostem przychodów z wynajmu w wyniku ukończenia i wynajęcia GTC White House, zakupu Mall of Sofia oraz ukończenia modernizacji i wynajęcia pierwszych dwóch budynków inwestycji Green Heart.

Marża brutto w pierwszym kwartale wyniosła 29,6 mln euro wobec 26,9 mln euro przed rokiem.

Zysk FFO (zysk przed opodatkowaniem, pomniejszony o podatek dochodowy zapłacony i skorygowany o transakcje bezgotówkowe) wygenerowany w pierwszym kwartale wyniósł 18 mln euro wobec 15 mln euro rok wcześniej.

Wskaźnik EPRA NAV (kapitały własne pomniejszone o udziały niekontrolujące i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego związanego z wartością godziwą nieruchomości i instrumentów pochodnych) wzrósł na koniec marca do 1.192 mld euro z 1.170 mld euro na koniec grudnia. EPRA NAV na akcję wyniósł 2,47 euro (10,62 zł).

Zysk netto z aktualizacji wartości aktywów wyniósł 7 mln euro wobec 13 mln euro przed rokiem.

"Wynikał głównie z rozpoznania zysku z aktualizacji wartości projektów w budowie: Ada Mall, Green Heart, Advance Business Center I i II, Matrix A oraz Neptune Office Center" - podała spółka.

Na koniec marca portfel nieruchomości grupy obejmował 41 ukończonych budynków komercyjnych (37 budynków biurowych i 4 centra handlowe), 2 budynki biurowe rozpoznane jako aktywa przeznaczone na sprzedaż, 8 budynków w budowie (7 biurowych i 1 centrum handlowe), grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną oraz grunty pod zabudowę mieszkaniową przeznaczone na sprzedaż.

Wskaźnik wynajęcia na koniec marca wzrósł do 95 proc. z 94 proc. na koniec grudnia 2018 roku.

"Choć zrealizowaliśmy plan pod względem operacyjnym i finansowym, najbardziej ekscytujące wydarzenia o znacznym wpływie na wyniki osiągane przez GTC będą miały miejsce w nadchodzących kwartałach. Otwarcie Ada Mall w Belgradzie jeszcze w tym miesiącu i ukończenie czterech kolejnych budynków biurowych klasy A latem i jesienią przyczynią się do dalszej poprawy wyników" - poinformował, cytowany w komunikacie, prezes Thomas Kurzmann.

Spółka rozpoczęła w 2018 roku budowę siedmiu nieruchomości biurowych i jednej handlowej (o łącznej powierzchni 113,2 tys. m kw.), które zostaną ukończone w latach 2019–2020. Kolejny projekt GTC planuje rozpocząć w drugim kwartale 2019 roku. W latach 2019-2020 spółka zamierza ruszyć z budową kolejnych 6 nieruchomości.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na koniec marca na poziomie 45 proc.

Saldo środków pieniężnych wyniosło 94 mln euro.

Poniżej przedstawiamy wyniki spółki GTC w pierwszym kwartale 2019 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów (dane w mln euro).

1Q2019wynikikons.różnicar/rq/q
      
Przychody39,540,0-1,3%-0,1%2,0%
EBIT31,332,3-3,2%-15,3%-3,5%
zysk netto j.d.19,620,4-3,8%-18,7%-14,1%
      
marża EBIT79,2%80,4%-1,19-14,17-4,47
marża netto49,6%51,1%-1,50-11,39-9,29

---

(PAP Biznes), #GTC

sar/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości