Wycena funduszu Agio Kapitał spadła o 2,8 proc. po odpisie obligacji ZM Kania | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 cze 2019, 11:32

Wycena funduszu Agio Kapitał spadła o 2,8 proc. po odpisie obligacji ZM Kania

AgioFunds TFI postanowiło dokonać całkowitego, jednorazowego odpisu aktualizacyjnego obligacji ZM Kania, które znajdowały się w portfelu AGIO Kapitał - poinformowało towarzystwo w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej. Wycena jednostki funduszu spadła o 2,8 proc.

"Działając w interesie wszystkich uczestników funduszu, towarzystwo postanowiło dokonać całkowitego jednorazowego odpisu aktualizacyjnego obligacji emitenta (ZM Kania - przyp. PAP Biznes), które znajdowały się w portfelu AGIO Kapitał. Oznacza to, że określając wartość jednostki uczestnictwa przyjęto, iż wartość obligacji ZM Henryk Kania SA wynosi zero. Wynikiem decyzji Towarzystwa jest brak ekspozycji AGIO Kapitał na papiery wartościowe ZM Henryk Kania. W związku z tym ewentualny brak powodzenia restrukturyzacji w spółce nie będzie mieć negatywnego wpływu na wycenę jednostki uczestnictwa" - napisano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej AgioFunds TFI.

Według stanu na koniec grudnia Agio Kapitał posiadał w portfelu obligacje ZM Kania o wartości 11,8 mln zł, które stanowiły 3,7 proc. aktywów funduszu.

Aktualizacja wyceny obligacji ZM Kania spowodowała w czerwcu spadek wartości jednostki funduszu o 2,8 proc. W efekcie roczna stopa zwrotu Agio Kapitał, specjalizującego się w inwestycjach w obligacje korporacyjne, obniżyła się z 2,38 proc. do -0,35 proc.

W marcu Agio Kapitał otrzymał od monitorującej rynek funduszy firmy Analizy Online nagrodę Alfa 2018, za "dostarczanie klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu skorygowanych o poziom ponoszonego ryzyka" w kategorii krajowych funduszy obligacji korporacyjnych. Jak wynika z wyliczeń Analiz Online, po odpisaniu wartości obligacji ZM Kania wyniki inwestycyjne funduszu Agio Kapitał są najsłabsze w grupie 27 porównywalnych funduszy.

"Warto podkreślić, że kontrahentom i finansującym ZM Henryk Kania zależy na niezwłocznym wznowieniu produkcji i przeprowadzeniu restrukturyzacji. Uprawdopodobnienie się takiego scenariusza jest uwarunkowane otwarciem przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd, co na dziś nie ma miejsca. Powodzenie postępowania restrukturyzacyjnego bądź skuteczna windykacja należności znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w wycenie" - napisano w komunikacie AgioFunds TFI.

We wtorek 4 czerwca ZM Kania poinformowały o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i przedstawiły wstępny plan spłaty zobowiązań. Jak wynika z komunikatu spółki, ZM Kania ma 640 mln zobowiązań finansowych. W środę o wypowiedzeniu firmie umowy faktoringowej poinformował Alior Bank, a w czwartek umowy kredytowe wypowiedział Bank Handlowy.

tj/ osz/

Ostatnie wiadomości