Archicom sprzedaje biurowiec we Wrocławiu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 lip 2019, 09:02

Archicom sprzedaje biurowiec we Wrocławiu

Grupa Archicom podpisała przedwstępną umowę sprzedaży budynku biurowego West House 1A położonego przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu. Wartość planowanej transakcji w ramach której sprzedane zostaną także grunty położone obok istniejącego budynku to 80,3 mln zł.

– West House 1A to położony w zachodnim centrum biznesu, spełniający wysokie standardy budynek biurowy, który cieszy się bardzo dobrą opinią wśród naszych najemców. Jesteśmy przekonani, że zakup biurowca przez grupę firm GNT Ventures Properties, to kolejny krok, który pozytywnie wpłynie na atrakcyjność kompleksu West Forum. Mamy bardzo dobre doświadczenia we współpracy z naszym partnerem, któremu w 2015 roku, sprzedaliśmy biurowiec West House 1B, także wchodzący w skład tego kompleksu – mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Archicom. – Nasza działalność deweloperska na rynku komercyjnym, polegająca na realizacji budynków biurowych, ich komercjalizacji i sprzedaży, pozwala nam dywersyfikować przychody i jest na stałe wpisana w nasze DNA – dodaje.

W ramach transakcji zawartej pomiędzy Grupą Archicom, a spółkami należącymi do grupy firm GNT Ventures Properties, podpisane zostały dwie umowy przedwstępne i dwie umowy warunkowe, które zostaną zawarte pod warunkiem niewykonania przez Prezydenta Miasta Wrocławia prawa pierwokupu. Po spełnieniu się wszystkim formalnych warunków określonych w umowach przedwstępnych, zostaną zawarte umowy ostateczne, których przedmiotem jest sprzedaż budynku West House 1A, wraz z gruntem (14,5 mln euro) oraz prawa własności i użytkowania wieczystego gruntów sąsiadujących ze sprzedawanym budynkiem (18,8 mln zł). Gotówka wygenerowana przez Grupę w wyniku transakcji sprzedaży budynku West Forum i gruntu to około 43 mln zł.

West House 1A to 7-kondygnacyjny budynek biurowy należący do kompleksu West Forum. Biurowiec oferuje łącznie ok. 10.000 GLA w zachodnim centrum biznesowym Wrocławia, a doskonała lokalizacja bezpośrednio przy ul. Strzegomskiej, zapewnia łatwe połączenie zarówno z centrum miasta, jak i z międzynarodowym portem lotniczym. Kompleks West Forum gwarantuje najemcom rozwiązania wspierające procesy biznesowe oraz rozwój centrów operacyjnych firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych BPO, SSC i IT. Aktualny stopień komercjalizacji będącego przedmiotem transakcji budynku West House 1A wynosi ok. 75%.

W związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz osiągnięciem istotnego poziomu komercjalizacji City One, nowego budynku biurowego Grupy Archicom, sporządzona została wycena tej nieruchomości.

– Łącznie przeszacowanie City One do wartości godziwej oraz sprzedaż biurowca West House 1A wraz
z okolicznymi gruntami wygeneruje dla Grupy zysk brutto w wysokości ok. 15 mln zł.
Tym samym spodziewamy się, że segment komercyjny pozytywnie wpłynie na wyniki Grupy Archicom w całym 2019 r. – mówi Paweł Ruszczak, członek zarządu i dyrektor finansowy Archicom.

Grupa Archicom jest od wielu lat aktywnym uczestnikiem rynku komercyjnego i zrealizowała dotychczas pięć budynków biurowych, z których trzy zostały sprzedane polskim i zagranicznym inwestorom. W trakcie realizacji jest obecnie kompleks City Forum - kolejna inwestycja biurowa klasy A zlokalizowana w centrum Wrocławia, o łącznej powierzchni ok. 24.000 m2 GLA. W marcu 2019 r. pierwszy budynek realizowanego przez Archicom kompleksu otrzymał pozwolenie na użytkowanie, a jego komercjalizacja uwzględniając podpisane umowy i listy intencyjne przekroczyła 80%. W 2019 roku zawarto umowę współpracy z CBRE dotyczącą między innymi doradztwa przy sprzedaży budynku City Forum.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Grupa ma zabezpieczone grunty pozwalające na realizację 5.600 mieszkań w kolejnych projektach.

Integralną częścią i jedną z istotnych przewag konkurencyjnych, obecnej na rynku od ponad 30 lat firmy jest własne biuro architektoniczne. Grupa specjalizuje się w projektowaniu i realizacji osiedli społecznych, które są dobrym miejscem do zamieszkania, a jednocześnie sprzyjają integracji i spędzaniu wolnego czasu. Grupa Archicom zrealizowała już ponad 160 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce.

Archicom zrealizował 5 projektów biurowych, z czego trzy biurowce zostały sprzedane polskim i zagranicznym funduszom inwestującym w nieruchomości, a dwa znajdują się w portfelu Grupy. W czerwcu 2017 r. rozpoczęto realizację City Forum - kolejnej inwestycji biurowej klasy A w centrum Wrocławia, o łącznej powierzchni ok. 24.000 GLA. City One - pierwszy z dwóch budynków kompleksu otrzymał w marcu 2019 r. pozwolenie na użytkowanie.

Spółka jest notowana na GPW od marca 2016 r.


 

Źródło: Spółka, #ARH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości