Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOSTOSTAL WARSZAWA SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lip 2019, 17:31

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOSTOSTAL WARSZAWA SA

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOSTOSTAL WARSZAWA SA

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 2 lipca 2019 r. przez Acciona Construcción S.A. z siedzibą w Madrycie („Wzywający”) oraz zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informują o zmianie treści Wezwania polegającej na rozszerzeniu listy Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu od klientów detalicznych.

Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1) Dotychczasowy punkt 19 Wezwania otrzymuje nową następującą treść:

„Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane od klientów detalicznych w następujących placówkach (dalej: „Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”):

a) oddziały Santander Bank Polska S.A.:

Lp.MiastoAdresGodziny otwarcia
1.Białystokul. Adama Mickiewicza 5010.00-17.00
2.Bielsko-Białaul. Partyzantów 229.00-17.30
3.Bolesławiecul. Bankowa 129.30-17.00
4.Bydgoszczul. Modrzewiowa 15A10.00-17.00
5.Bytomul. Dworcowa 49.00-17.00
6.Gdańskul. 3 Maja 39.30-17.00
7.Gdyniaul. 10 Lutego 1110.00-17.00
8.Głogówul. Obrońców Pokoju 1210.00-17.00
9.Gnieznoul. Sienkiewicza 179.00-17.00
10.Gorzów Wielkopolskiul. Gen. Wł. Sikorskiego 249.30-17.00
11.Jelenia Górapl. Niepodległości 49.30-17.00
12.Kaliszul. Parczewskiego 9a10.00-17.00
13.Katowiceul. Katowicka 619.00-17.00
14.Katowiceul. Wita Stwosza 29.00-17.00
15.Kępnoul. Kościuszki 610.00-17.00
16.Kielceul. Wspólna 29.00-17.00
17.Koninul. Energetyka 6a9.30-17.00
18.Krakówul. Karmelicka 910.00-18.00
19.Krakówul. Stradomska 89.00-17.00
20.Legnicaul. Gwarna 4a9.00-17.00
21.Lesznoul. Słowiańska 339.30-17.00
22.Lubinul. Odrodzenia 510.00-17.00
23.Lublinul. Krakowskie Przedmieście 379.30-17.00
24.Łódźal. Piłsudskiego 310.00-17.00
25.Nowy Tomyślul. Poznańska 139.30-17.00
26.OlsztynAl. Wojska Polskiego 6210.00-17.00
27.Opoleul. Ozimska 69.00-17.00
28.Ostrów WielkopolskiPlac Bankowy 110.00-17.00
29.Piłaul. Sikorskiego 8110.00-17.00
30.Płockul. Kolegialna 2210.00-17.00
31.PoznańPlac Wolności 159.00-18.00
32.PoznańPlac Andersa 59.00-18.00
33.Sopotul. Chopina 610.00-17.00
34.Szczecinul. Matejki 2210.00-17.00
35.Tarnówul. I. Mościckiego 259.00-17.00
36.Tarnówul. Bitwy o Wał Pomorski 610.00-17.30
37.Toruńul. Krasińskiego 29.30-17.00
38.Wałbrzychul. Chrobrego 79.00-17.00
39.Warszawaul. Kasprowicza 119a9.30-17.00
40.Warszawaal. Jana Pawła II 1710.30-18.00
41.Warszawaul. Marszałkowska 14210.30-18.00
42.WrocławRynek 9/119.00-18.00
43.WrocławPlac Kościuszki 7/89.00-18.00
44.Zgorzelecul. Wolności 119.30-17.00
45.Zielona Góraul. Bankowa 59.30-17.00
46.Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A. (obsługa klientów portfelowych)
47.Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)

b) placówka Millennium Domu Maklerskiego S.A.:

Lp.MiejscowośćAdresGodziny otwarcia
1.Warszawaul. Marszałkowska 1369.00 – 17.00

c) Punkty Usług Maklerskich Domu Maklerskiego mBanku:

Lp.MiejscowośćAdresGodziny otwarcia
1.Białystokul. Świętojańska 158.30 – 16.00
2.Bielsko-BiałaPlac Wolności 78.30 – 16.00
3.Bydgoszczul. Grodzka 178.30 – 16.00
4.Gdańskul. Jana z Kolna 118.30 – 16.00
5.Gdyniaul. Śląska 478.30 – 16.00
6.Katowiceul. Powstańców 438.30 – 16.00
7.Krakówul. Augustiańska 158.30 – 16.00
8.Lublinul. Spokojna 28.30 – 16.00
9.Łódźul. Kilińskiego 748.30 – 16.00
10.Poznańul. Roosevelta 228.30 – 16.00
11.Rzeszówul. Sokoła 68.30 – 16.00
12.Szczecinul. Zbożowa 48.30 – 16.00
13.Warszawa-CENTRALAul. Wspólna 47/498.30 – 16.00
14.Wrocławul. Jana Pawła II 88.30 – 16.00

d) placówki Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:

Lp.MiejscowośćAdresGodziny otwarcia
1.Warszawaul. Marszałkowska 78/808.30 – 17.30
2.Białystokul. Piękna 18.30 – 17.15
3.Gdańskul. Podwale Przedmiejskie 308.30 – 17.15
4.Katowiceul. Kościuszki 438.30 – 17.15
5.Krakówul. Stradomska 5A/108.30 – 17.15
6.Łódźul. Piotrkowska 166/1688.30 – 17.15
7.Poznańul. Dąbrowskiego 79a8.30 – 17.15
8.Rzeszówul. S. Moniuszki 88.30 – 17.15
9.Wrocławul. Sukiennice 68.30 – 17.15

Zapisy na sprzedaż Akcji będą przyjmowane w Punktach Przyjmowania Zapisów w godzinach pracy PPZ, wskazanych w powyższych tabelach.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Departament Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym, Millennium Domu Maklerskim S.A., Domu Maklerskim mBanku i Domu Maklerskim BOŚ S.A., o ile jest to zgodne z regulacjami ww. podmiotów i posiadają one odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie dyspozycji klienta.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. Inwestorzy składający zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu drogą pocztową, powinni wysłać wypełniony formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w pkt 37 Wezwania - na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (10 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Mostostal Warszawa S.A.”

W przypadku zapisów złożonych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera ważne będą wyłącznie zapisy na sprzedaż Akcji zgodne z formularzem zapisu przedstawionym przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 37 Wezwania oraz otrzymane przez Podmiot Pośredniczący nie później niż do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Wzywający zaznacza, że w trakcie trwania Wezwania może zostać rozszerzona liczba Punktów Przyjmowania Zapisów, w których mogą być przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Informacja o rozszerzeniu liczby Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszystkich niezbędnych formularzy, służące do składania zapisów na Akcje w Wezwaniu będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.”

Warszawa, 19 lipca 2019 r.

W imieniu Wzywającego:

___________________________

Rafał Sieński – Pełnomocnik

___________________________

Aleksandra Karolina Dunin–Wilczyńska – Pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego

______________________________

Anna Kucharska – pełnomocnik

______________________________

Mateusz Kacprzak - pełnomocnik

kom mra

Zobacz także: Mostostal Warszawa SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości