Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lip 2019, 14:49

Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH SA

Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH SA - komunikat

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 14 czerwca 2019 r. przez FAMUR S.A. („Wzywający”) oraz zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1) lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748), Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informują o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu do dnia 12 września 2019 r.

W związku z powyższym, wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1) w pkt 10 Wezwania wprowadza się następujące zmiany:

Poniższy zapis pkt 10 Wezwania

"Data ogłoszenia Wezwania14.06.2019 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów5.07.2019 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie22.07.2019 r. godzina 18:00
Przewidywany I termin zawarcia transakcji w przypadku zapisów złożonych do 22.07.2019 r. włącznie25.07.2019 r.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji zawartych w I terminiedo 26.07.2019 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów w II terminie5.08.2019 r.
Przewidywany II termin zawarcia transakcji8.08.2019 r.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji zawartych w II terminiedo 09.08.2019 r.“

zostaje zastąpiony poniższym zapisem

„Data ogłoszenia Wezwania14.06.2019 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów5.07.2019 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie22.07.2019 r. godzina 18:00
Przewidywany I termin zawarcia transakcji w przypadku zapisów złożonych do 22.07.2019 r. włącznie25.07.2019 r.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji zawartych w I terminiedo 26.07.2019 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów w II terminie12.09.2019 r.
Przewidywany II termin zawarcia transakcji17.09.2019 r.
Przewidywany termin rozliczenia transakcji zawartych w II terminiedo 20.09.2019 r.“

W pozostałym zakresie pkt 10 Wezwania pozostaje bez zmian.

2) w pkt 19 Wezwania wprowadza się następujące zmiany:

Poniższy zapis pkt 19 Wezwania:

"Z zastrzeżeniem informacji uwzględnionych w punkcie 10 Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, nabędzie Akcje w trakcie trwania Wezwania od osób, które złożą zapisy do dnia 22 lipca 2019 r. włącznie, w dniu 25 lipca 2019 r. Rozliczenie transakcji, o których mowa w zdaniu poprzednim (I termin) planowane jest na dzień 26 lipca 2019 r.

Wzywający nabędzie Akcje od osób, które złożą zapisy od dnia 23 lipca 2019 r. do dnia zakończenia zapisów (tj. 5 sierpnia 2019 r.) w dniu 8 sierpnia 2019 r. Rozliczenie transakcji, o których mowa w zdaniu poprzednim (II termin) planowane jest na dzień 9 sierpnia 2019 r. "

zostaje zastąpiony poniższym zapisem

"Z zastrzeżeniem informacji uwzględnionych w punkcie 10 Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, nabędzie Akcje w trakcie trwania Wezwania od osób, które złożą zapisy do dnia 22 lipca 2019 r. włącznie, w dniu 25 lipca 2019 r.. Rozliczenie transakcji, o których mowa w zdaniu poprzednim (I termin) planowane jest na dzień 26 lipca 2019 r.

Wzywający nabędzie Akcje od osób, które złożą zapisy od dnia 23 lipca 2019 r. do dnia zakończenia zapisów (tj. 12 września 2019 r.) w dniu 17 września 2019 r. Rozliczenie transakcji, o których mowa w zdaniu poprzednim (II termin) planowane jest na dzień 20 września 2019 r. "

W pozostałym zakresie pkt 19 Wezwania pozostaje bez zmian.

W pozostałym zakresie Wezwanie pozostaje bez zmian.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

Warszawa, dn. 22 lipca 2019 r.

W imieniu Wzywającego:

Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu

Dawid Gruszczyk, Wiceprezes Zarządu

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Anna Kucharska – pełnomocnik

Małgorzata Jachymek - pełnomocnik

kom mra

Zobacz także: Primetech SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości