Zysk netto Banku Millennium w II kw. '19 wyniósł 173,7 mln zł, powyżej oczekiwań | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 lip 2019, 08:36

Zysk netto Banku Millennium w II kw. '19 wyniósł 173,7 mln zł, powyżej oczekiwań

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium w drugim kwartale 2019 roku spadł do 173,7 mln zł z 192,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 17,7 proc. wyższy od średniej prognoz analityków na poziomie 147,6 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do zysku netto banku za drugi kwartał 2019 roku wahały się od 108 mln zł do 176 mln zł.

Pod koniec maja Bank Millennium sfinalizował transakcję zakupu Euro Banku i jest on konsolidowany w wynikach grupy Banku Millennium od czerwca 2019 roku, co ma wpływ na porównywalność wyników II kwartału z poprzednimi okresami. Fuzja prawna zaplanowana jest na październik 2019 r., a fuzja operacyjna na listopad 2019 r.

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium, już z uwzględnieniem przejętego Euro Banku, wyniósł w pierwszej połowie 2019 roku 334 mln zł, czyli był 4 proc. niższy niż zysk osiągnięty w pierwszej połowie 2018 roku. Znormalizowany wskaźnik ROE wzrósł do 9,7 proc. w pierwszej połowie 2019 roku w porównaniu z 9,5 proc. w pierwszej połowie 2018 roku.

Bank podał, że głównymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki grupy w drugim kwartale 2019 roku były pierwsze skutki konsolidacji Euro Banku oraz wyniki za czerwiec.

Największą pozycją jednorazową były dodatkowe odpisy w wysokości 81 mln zł (65 mln zł w ujęciu netto) na portfel Euro Banku bez utraty wartości w wyniku zastosowania standardu IFRS9 z tytułu oczekiwanej straty kredytowej (ECL) w horyzoncie 12 miesięcy, dokonanego w dniu zamknięcia transakcji. Poza tą pozycją w czerwcu utworzono bieżące odpisy w wysokości 12 mln zł na portfel Euro Banku.

Łącznie odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka wyniosły w drugim kwartale 157,9 mln zł i były o 10,4 proc. niższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się tej pozycji na poziomie 176,2 mln zł.

Koszt ryzyka w ujęciu rocznym wynosi 52 pb (z wyłączeniem zastosowania 12 mies. ECL na portfelu Euro Banku) w porównaniu z 47 pb. w I połowie 2018 r.

Wynik odsetkowy banku (raportowany) wyniósł w drugim kwartale 572,5 mln zł i okazał się o 3,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 554,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 547-577 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 175 mln zł wobec konsensusu na poziomie 171 mln zł (oczekiwania wahały się od 167,6 mln zł do 176,7 mln zł).

Koszty w II kwartale 2019 roku wyniosły 371,6 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań analityków (364 mln zł).

Bank podał, że w I połowie 2019 roku wydał 19,7 mln zł na pokrycie kosztów związanych z Euro Bankiem (domknięcie transakcji, plan fuzji prawnej oraz przygotowania do fuzji operacyjnej).

Wskaźnik koszty/dochody, skorygowany o składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG, osiągnął w I połowie 2019 r. poziom podobny jak rok temu: 46 proc.

Aktywa grupy na dzień 30 czerwca 2019 osiągnęły 93,67 mld zł, co oznacza wzrost o 28,9 proc. w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2018 r.

Kredyty netto ogółem grupy Banku Millennium wyniosły 67,86 mld zł, co oznacza wzrost o 35 proc. rok do roku. Głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost była konsolidacja portfela kredytowego nabytego Euro Banku. Bez jego uwzględnienia wzrost kredytów ogółem wyniósłby 9,9 proc. rdr.

Bank podał, że w II kwartale sprzedał pożyczki gotówkowe za 1,1 mld zł (+34 proc. rdr ) oraz 1 mld zł kredyty hipoteczne (+20 proc. rdr). Wskaźnik kredyty/depozyty jest na poziomie 88 proc.

Całkowita liczba oddziałów grupy wynosi 839, z czego 465 to oddziały Euro Banku (w tym 233 w modelu franczyzowym), a 374 to oddziały Millennium (wzrost netto o 15 placówek w ciągu roku).

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) wynosi 20,1 proc., a wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) jest na poziomie 16,9 proc.

(PAP Biznes), #MIL

seb/ asa/

Zobacz także: Bank Millennium SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości