IDM popiera stanowisko KNF w sprawie krajowej interwencji produktowej na rynku CFD | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 lip 2019, 16:42

IDM popiera stanowisko KNF w sprawie krajowej interwencji produktowej na rynku CFD

Izba Domów Maklerskich popiera opublikowane przez ESMA stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, która wskazała potrzebę dostosowania unijnych rozwiązań do realiów krajowych na poziomie krajowej interwencji produktowej na rynku CFD - poinformowała Izba w komunikacie prasowym.

Stanowisko KNF prezentowane do ESMA zawiera m.in. rozwiązania wspólnie wypracowane z Izbą Domów Maklerskich. Izba ocenia, że rozwiązania te mają na celu ochronę klientów detalicznych przy zachowaniu konkurencyjności krajowej branży maklerskiej.

W przekonaniu Izby Domów Maklerskich, wprowadzenie innych rozwiązań ESMA niż zaprezentowane w stanowisku KNF może doprowadzić do marginalizacji części rynku finansowego w Polsce na korzyść zagranicznych podmiotów.

IDM zwraca uwagę, że ostatnie miesiące na rynku CFD w wielu aspektach pokazały brak skuteczności działania interwencji produktowej ESMA. Ujawniła ona ryzyka arbitrażu regulacyjnego, odpływu klientów do podmiotów działających poza UE i osłabiła krajowe firmy maklerskie, które nie mogą konkurować ofertą z zagranicznymi firmami.

Po kilku miesiącach obowiązywania interwencji zmniejszyła się wyraźnie liczba aktywnych inwestorów i wolumen ich obrotu. Obroty na instrumentach CFD spadły średnio o 50 proc. w pierwszych miesiącach obowiązywania interwencji. Wzrost obrotów i liczby aktywnych inwestorów notują natomiast firmy z krajów nieobjętych interwencją produktową ESMA.

"Dalsze ograniczenie konkurencyjności krajowej branży naraża krajowych klientów na większe ryzyka inwestycyjne związane z korzystaniem z oferty podmiotów, które nie są pod nadzorem KNF. Przykłady z innych rynków pokazują także, że zbyt daleko idące regulacje skłonią inwestorów do zainteresowania się znacznie bardziej ryzykownymi rynkami, np. kryptowalutami" - napisano w komunikacie Izby Domów Maklerskich.

Z krajowego rynku uciekli najbardziej aktywni klienci, którzy nie byli w stanie skalibrować swoich strategii do nowych wymogów. Niektórzy nadzorcy największych rynków CFD widzą ten problem i podejmują działania mające na celu ochronę rynku i poprawę bezpieczeństwa klienta detalicznego, poprzez poprawę warunków transakcyjnych dla inwestorów. Cypryjski nadzorca zaproponował wprowadzenie nowej kategorii klienta, podobnej do rozważanego przez polski KNF kategorii tzw. klienta doświadczonego. Rynek cypryjski to największy rynek CFD w Europie i główny konkurent naszego rynku.

"Krajowe domy maklerskie także postulują o kalibrację unijnych rozwiązań do realiów polskiego rynku finansowego. W Polsce wprowadzenie nowej kategorii klienta również mogłoby być odpowiedzią na nasilające się zjawisko migracji krajowych klientów do brokerów poza UE" - napisała Izba.

Ostateczne decyzje dotyczące zakresu wprowadzenia interwencji ESMA należą do kompetencji krajów członkowskich.

Kontrakty CFD (ang. contract for difference) to kontrakty na różnice kursowe zawierane między dwiema stronami: dostawcą kontraktu i inwestorem, w którym zakłada się, że sprzedający zapłaci różnicę między aktualną wartością (w dniu wykonania kontraktu) aktywów (na przykład akcje, obligacje, waluty, surowce, towary itd.) i ich wartością w dniu ustalania kontraktu (jeśli różnica jest ujemna, to tę wartość płaci kupujący sprzedającemu).

CFD jest produktem niewystandaryzowanym, co oznacza, że regulaminy dostawców i zasady obrotu tymi kontraktami mogą znacznie się różnić. CFD wykorzystują dźwignię finansową.

CFD są zawierane w wielu krajach (np. Australii, Nowej Zelandii, Rosji, RPA, Singapurze, Szwajcarii, Turcji i w większości krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce). W Stanach Zjednoczonych po ustawie Dodda-Franka z 2010 roku nastąpiły znaczne ograniczenia w zawieraniu takich kontraktów.

(PAP Biznes), #XTB

pr/ asa/

Zobacz także: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości