Zysk netto PKO BP w II kw. '19 wyniósł 1,22 mld zł, 3,4 proc. powyżej oczekiwań | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 sie 2019, 07:40

Zysk netto PKO BP w II kw. '19 wyniósł 1,22 mld zł, 3,4 proc. powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2019 roku wzrósł do 1.217 mln zł z 933 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie półrocznym. Zysk banku był 3,4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.176,4 mln zł.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 1.100,8 mln zł do 1.220 mln zl.

Zysk netto wzrósł 30 proc. rdr i 41 proc. kdk.

W I połowie 2019 roku zysk netto wyniósł 2.079 mln zł, czyli wzrósł 23 proc. rdr. Wskaźnik ROE wynosi 10,7 proc.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.538 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.538,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.513,9- 2.561 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 11 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Marża odsetkowa na koniec I półrocza 2019 roku wynosiła 3,43 proc., a rok wcześniej była na poziomie 3,39 proc.

Wynik z prowizji w II kwartale 2019 roku wyniósł 760 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 757,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 748 mln zł do 766 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 2 proc. w ujęciu rdr i kdk.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto wyniosły w II kwartale 258 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 34 mln zł.

Bank podał, że uzyskany w I półroczu 2019 roku wynik pozostały wyniósł łącznie 734 mln zł i był o 234 mln zł wyższy niż rok wcześniej, na co wpływ miały wyższe o 201 mln zł rdr pozostałe przychody i koszty operacyjnych netto, m.in. w efekcie częściowego rozwiązania w I półroczu 2019 roku rezerwy na postępowanie przed UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (58 mln zł) oraz ujęcia zysku na okazyjnym nabyciu spółki Prime Car Management w wysokości 80 mln zł.

W I połowie 2019 roku wynik na działalności biznesowej wyniósł łącznie 7.233 mln zł, co oznacza 11,6 proc. wzrost rdr.

Koszty w II kwartale 2019 roku wyniosły 1.442 mln zł, czyli były 2,1 proc. niższe od oczekiwań (1.472,7 mln zł). Koszty wzrosły 1 proc. rdr i spadły 14 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 42,7 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 45,3 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 2019 roku 322 mln zł. Rynek oczekiwał o 8,7 proc. wyższych odpisów na poziomie 352,5 mln zł.

Koszt ryzyka za I połowę 2019 roku wynosił 0,55 proc., czyli spadł z 0,67 proc. rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,57 proc.

(PAP Biznes), #PKO

seb/

Zobacz także: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości