GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii PGE002210526 i PGE003210529 spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sie 2019, 19:28

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii PGE002210526 i PGE003210529 spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

Uchwała Nr 816/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PGE002210526 i PGE003210529 spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 21 sierpnia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda:

a) 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji serii PGE002210526, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPGER000069",

b) 1.000.000 (jeden milion) obligacji serii PGE003210529, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPGER000077";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PGE0526",

3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PGE0529".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: PGE Polska Grupa Energetyczna SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości