Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2019-08-19 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 sie 2019, 07:01

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2019-08-19

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2019-08-19 - 2019-08-25

PONIEDZIAŁEK, 19 SIERPNIA

14:00 - MARVIPOL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie powołania rady nadzorczej

- DROZAPOL - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,05 PLN na akcję.

- HELIO - Wezwanie

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Helio SA po cenie 10,54 PLN za akcję,

- LCCORP - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,27 PLN na akcję

- VOXEL - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,99 PLN na akcję.

WTOREK, 20 SIERPNIA

09:30 - ATAL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Cieszyn. W sprawie powołania w skład rady nadzorczej aktualnej kadencji

- ZEPAK - Wezwanie

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcję spółki ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA ogłoszonym przez Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Limassol po cenie 7,47 PLN za akcję.

ŚRODA, 21 SIERPNIA

11:00 - INTERFERI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Legnica. W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, zmiany uchwały Nr 22/2015, zmian w składzie RN.

12:00 - PGNIG - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. Cd NWZA z 31.07.2019.

- MOSTALWAR - Wezwanie

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Mostostal Warszawa SA w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A. po cenie 4,50 PLN (cena po zmianie z 3,45 PLN) za akcję.

CZWARTEK, 22 SIERPNIA

11:00 - CIECH - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - SFINKS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Piaseczno. Cd NWZA z 30.07.2019.

12:00 - HOLLYWOOD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego

- KETY - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 24,00 PLN na akcję.

- QUMAK - Wykluczenie akcji z obrotu

Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI.

- RELPOL - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,42 PLN na akcję.

- TRANSPOL - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,12 PLN na akcję.

PIĄTEK, 23 SIERPNIA

12:00 - VIVID - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Bydgoszcz. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z wybranymi członkami zarządu oraz zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

(PAP)

Ostatnie wiadomości