Dom Development po i półroczu 2019: Wysoka sprzedaż, maksymalizacja marż | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 sie 2019, 12:10

Dom Development po i półroczu 2019: Wysoka sprzedaż, maksymalizacja marż

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. („Dom Development”, „Grupa”) w I półroczu 2019 roku odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 766,8 mln zł (+20% r/r) oraz zysk netto wynoszący 115,3 mln zł (+51% r/r). Grupa sprzedała w I półroczu 2019 roku 1 762 lokale (+7% r/r). Grupa zrealizowała przyjęte cele sprzedażowe i założenia przekazując terminowo 1 655 lokali (+15% r/r). Wypracowana w I półroczu marża brutto wyniosła 29,3%.

Grupa w I półroczu wprowadziła do realizacji 2 055 lokali w ramach 27 projektów wobec 2 391 lokali (w 19 projektach) rok wcześniej. W efekcie na koniec I półrocza Grupa posiadała 5 372 lokale w budowie na 56 projektach. 60% inwestycji realizowanych jest przez własne generalne wykonawstwo Grupy (poprzez spółki: Dom Construction i Euro Styl Construction).

Oferta Dom Development na koniec czerwca 2019 roku liczyła łącznie 3 166 lokali w 38 projektach (w 18 inwestycjach warszawskich, 13 trójmiejskich i 7 wrocławskich). Według stanu na 30 czerwca 2019 roku bank ziemi Grupy wynosił 12 021 lokali (grunty kupione i kontrolowane). Grupa, pomimo istotnego zwiększenia banku ziemi (+17% r/r) utrzymuje silny bilans, w tym niskie zadłużenie netto (19,9%).

W I półroczu 2019 roku obserwowaliśmy silny, niesłabnący popyt na nasze produkty na wszystkich rynkach naszej działalności. Dzięki maksymalizacji marż i terminowym przekazaniom odnotowaliśmy dwucyfrowe wzrosty rok do roku na poziomie sprzedaży i zyskowności. Istotnie zwiększyliśmy ofertę w tym okresie, szczególnie w Trójmieście i Wrocławiu. Z sukcesem realizujemy już 60% inwestycji z wykorzystaniem własnego generalnego wykonawstwa. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową, niskie zadłużenie i silny bank ziemi, co pozwala nam na rozważny wybór nowych gruntów i sprawne finalizowanie transakcji. Obserwujemy jednak, że ceny działek utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na ograniczenie podaży na rynku. Jednocześnie wzrost cen mieszkań spowolnił mimo wysokiego popytu i czynników makroekonomicznych, które go wspierają. Pozytywnym zjawiskiem jest stabilizacja cen materiałów i usług budowlanych - mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Wyniki finansowe

Dom Development odnotował w I półroczu 2019 wysoki poziom przychodów ze sprzedaży i zysku netto. Grupa wypracowała silne marże, w tym marżę brutto na poziomie 29,3%.

Dom Development utrzymuje silną pozycję gotówkową (248 mln zł gotówki) i niskie zadłużenie odsetkowe netto (wskaźnik zadłużenia netto: 19,9%). Dodatkowo Spółka posiada dostęp do niewykorzystanych linii kredytowych w wysokości 210 mln zł, co oznacza wysoki potencjał dalszych zakupów ziemi i uruchamiania kolejnych inwestycji.

O spółce

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem w Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom Development realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą Spółkę Euro Styl S.A..) Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne, dodatkowo apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej struktury firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom Development jako generalny wykonawca. W ciągu 23 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 34 000 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu i w Trójmieście. 

Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 56,47% akcji.

Źródło: Spółka, #DOM

Zobacz także: Dom Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości