Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2019-08-27 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 sie 2019, 07:01

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2019-08-27

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2019-08-27 - 2019-09-02

WTOREK, 27 SIERPNIA

10:00 - MILLENNIUM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A.

11:00 - PROTEKTOR - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej

- CIGAMES - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki CI GAMES S.A.

- EUROHOLD - Dzień wypłaty dywidendy

Początek okresu wypłaty dywidendy w wysokości 0,0125 BGN na akcję.

- INSTALKRK - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,70 PLN na akcję.

- PEPEES - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,12 PLN na akcję.

- TOWERINVT - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,00 PLN na akcję.

CZWARTEK, 29 SIERPNIA

12:00 - MOSTALWAR - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zbycia nieruchomości, zmian w statucie

16:30 - PLAZACNTR - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Amsterdam. W sprawie sprzedaży udziałów przez spółkę zależną

- IMCOMPANY - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,45 EUR na akcję.

- MAKARONPL - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,25 PLN na akcję.

PIĄTEK, 30 SIERPNIA

- BIK - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 1 PLN na akcję.

- DROZAPOL - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,05 PLN na akcję.

- EDINVEST - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,05 PLN na akcję.

- LCCORP - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,27 PLN na akcję

- PHN - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,41 PLN na akcję.

- SIMPLE - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,15 na akcję (II rata).

PONIEDZIAŁEK, 2 WRZEŚNIA

09:30 - ABCDATA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym

11:00 - TOYA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Kryniczno. W sprawie zmiany uchwały nr 21 ZWZA z dnia 26 czerwca 2019 roku dotyczącej udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia akcji własnych spółki

12:00 - ATLANTIS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Płock. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok, pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

- NEWAG - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,75 PLN na akcję.

(PAP)

Ostatnie wiadomości