Elektrobudowa ma umowę wydłużającą termin porozumienia z instytucjami finansowymi do 30 IX | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 wrz 2019, 14:01

Elektrobudowa ma umowę wydłużającą termin porozumienia z instytucjami finansowymi do 30 IX

Elektrobudowa podpisała umowę wydłużającą termin porozumienia z instytucjami finansowymi do 30 września, ale stroną umowy nie jest PKO BP - podała Elektrobudowa w komunikacie.

"Stroną umowy zmieniającej nie jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i tym samym umowa o finansowanie z 28 maja 2019 roku (ze zmianami) pomiędzy spółką, bankami i ubezpieczycielami w stosunku do tego banku wygasa w zakresie, w jakim odnosi się do dotychczasowego okresu obowiązywania, a wszelkie zmiany wprowadzone na mocy umowy zmieniającej będą wiązać wyłącznie ubezpieczycieli i banki będące stroną umowy zmieniającej" - napisano w komunikacie.

Umowa zakłada, że najpóźniej w dniu 3 października wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami, staną się wymagalne.

W środę rano Elektrobudowa informowała, że nie podpisała do 17 września umowy z instytucjami finansowymi zawierającej długoterminową strukturą finansowania i chce wydłużenia terminu zawarcia porozumienia do 30 września.

W maju spółka zawarła z Bankiem Handlowym, mBankiem, ING Bankiem Śląskim, Haitong Bankiem oraz BNP Paribas Bank Polska umowę o finansowanie działalności. Stronami umowy nie były PKO BP i Pekao, ale spółka otrzymała od tych dwóch banków oświadczenia, w którym zobowiązały się one m.in. do nie podejmowanie czynności egzekucyjnych.

Porozumienie miało zapewnić grupie m.in. utrzymanie przez instytucje finansujące do 31 lipca dotychczasowego poziomu finansowania, wykorzystywanego przez spółkę głównie do gwarancji bankowych przy realizacji inwestycji.

Na koniec sierpnia Elektrobudowa posiadała należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto w wysokości 210,2 mln zł, z czego 81 mln zł stanowiły należności z tytułu realizacji kontraktu Metateza dla PKN Orlen i których zapłata została przez PKN Orlen wstrzymana. Przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wynosiły 92,9 mln, z czego 15,8 mln stanowiły zobowiązania przeterminowane o ponad 90 dni.

W połowie sierpnia spółka informowała, że we wrześniu chce pozyskać około 18 mln zł dłużnego finansowania pomostowego, a następnie możliwe będą dwie emisje akcji: jedna o wartości 8-10 mln zł dla dotychczasowych akcjonariuszy i druga o wartości 30-60 mln zł dla inwestora branżowego.

(PAP Biznes), #ELB

doa/ osz/

Zobacz także: Elektrobudowa SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości