GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 wrz 2019, 18:20

GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 937/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 20 września 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG w ramach 10 (dziesięciu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 937/2019

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 19 września 2019 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.AT0000A29972RCFL4DBK1100.000.000
2.AT0000A29980RCFL4TKAG1100.000.000
3.AT0000A29998RCFL4ZALG1100.000.000
4.AT0000A299A0RCFL6W201100.000.000
5.AT0000A299B8RCFS6W201100.000.000
6.AT0000A299C6RCFL4FW203100.000.000
7.AT0000A299D4RCFS4FW203100.000.000
8.AT0000A299E2RCFL6FW201100.000.000
9.AT0000A299F9RCFS6FW201100.000.000
10.AT0000A29TC0RCFL3JSW100.000.000

kom amp/

Ostatnie wiadomości