GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 paź 2019, 18:14

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A.

Uchwała Nr 1084/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. notowanych na rynku NewConnect

§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:

- "sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania".

§ 2

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia uchylić szczególne oznaczenia instrumentów finansowych spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A., o których mowa w:

- § 1 Uchwały Nr 149/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2018 r.;

- § 1 Uchwały Nr 452/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. z dnia 27 maja 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości