GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki INFOSCAN S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 paź 2019, 18:14

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki INFOSCAN S.A.

Uchwała Nr 1083/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki INFOSCAN S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić

do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki INFOSCAN S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości