GPW: wykluczenie z obrotu obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 paź 2019, 18:14

GPW: wykluczenie z obrotu obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER S.A.

Uchwała Nr 1082/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER S.A.

§ 1

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki SG ISSUER S.A. o wykluczenie z obrotu obligacji strukturyzowanych o nazwie skróconej "SGDDAXK0424", oznaczonych kodem "XS1907206244", w związku z wcześniejszym ich wykupem, Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć te obligacje z obrotu giełdowego z dniem 18 października 2019 r.

§ 2

1. Zarząd Giełdy na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót obligacjami strukturyzowanymi, o których mowa w § 1, począwszy od dnia 16 października 2019 r.

2. Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje strukturyzowane,

o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 15 października 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;

2) od dnia zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na obligacje strukturyzowane, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości